Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще обсъждат промени в Кодекса за социално осигуряване

Редовното пленарно заседание на Народното събрание ще започне в 9 часа. Остава и уговорката да се съберат 121 депутати.

В програмата е първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 5.1.2021 г.) – точка първа за петък, 15 януари.

Предвиден е и редовният парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък.

Четирима министри ще отговарят на въпроси на народните представители. 

Към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, има най-много въпроси - пет. Тя ще отговори на питания относно:
- състоянието на пътната мрежа в община Смолян.
- готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград.
- осигуряване на питейна вода и вода за битови нужди на жителите на селата Градежница и Глогово, община Тетевен, област Ловеч.
- стопанисване, поддържане, експлоатация и отстраняване на теч от водопровод в землището на с. Велчево, община Априлци, област Ловеч.
- разпореждането с поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. и сгради, представляващ застроен парцел XXXVII с площ 11 200 кв.м., кв. 66 и пет броя сгради с обща застроена площ 1 204 кв.м. по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.
- поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири четири осем две), по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири квадратни метра) и сгради, представляващи застроен парцел XXXVII (тридесет и седем), с площ 11 200 кв.м. (единадесет хиляди и двеста квадратни метра), кв. 66 (шестдесет и шест) и пет броя сгради, с обща застроена площ 1 204 кв.м. (хиляда двеста и четири квадратни метра), по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.

Въпросът към Десислава Ахладова, министър на правосъдието, е относно политиката на правителството в областта на съдебната реформа и изпълнението на препоръките, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, ще отговори на въпрос относно управлението на качеството на образование.

Към Боил Банов, министър на културата, има въпрос относно Художествената галерия "Борис Денев" - Велико Търново.

Емил Димитров, министър на околната среда и водите, ще отговори на два въпроса относно:
- изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020", и 
- наказателните процедури срещу България в областта на околната среда.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 5 въпроса от народните представители Мария Цветкова; Красимир Янков и Николай Иванов; Георги Михайлов (2 въпроса); и Лало Кирилов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Кристиан Вигенин, Николай Пеневи и Георги Йорданов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Лало Кирилов.
 

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- едно питане от народния представител Дора Янкова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- един въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- един въпрос от народния представител Жельо Бойчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във