Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще обсъдят доклад за дейността на КЕВР за 2019 година

Народното събрание ще има пленарно заседание от 9 часа.

Предвижда се като първа точка в четвъртък депутатите да разгледат доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 година. Документът е внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 26 март.

Второ гласуване е предвидено на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Промените са  внесени от Ивелина Василева и Евгения Ангелова (на 12 февруари). Приет е на първо гласуване на 4 март.

Депутатите ще обсъдят и доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г., който е внесен от Министерския съвет на 16 април.

В предварителния дневен ред е и разглеждане на доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 година с вносител Комисията за енергийно и водно регулиране (на 30 март).

Facebook logo
Бъдете с нас и във