Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще изберат генерален директор на Българската телеграфна агенция

Народното събрание ще проведе редовно пленарно заседание от 9 часа. Проектопрограмата, която съдържа 12 точки,  ще бъде гласувана в сряда.

Депутати трябва да направят избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 18.12.2020 г.).

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 10.12.2020 г.).

За първо гласуване в зала влиза законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2020 г.).

Първо гласуване ще има по законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Пламен Нунев и група народни представители, 14.1.2021 г.).

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 22.10.2020 г. законопроекти с вносител: Министерски съвет, 25.8.2020 г.; Министерски съвет, 12.10.2020 г.).

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Даниела Дариткова, 16.12.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 28 януари 2021 г.

Продължава работата с второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 15.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 22.1.2021 г.) – точка втора за четвъртък, 28 януари 2021 г.

За първо гласуване в дала влиза законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет, 5.1.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 28 януари 2021 г.

В дневния ред е включено и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 28 януари 2021 г.

Продължава с второ гласуване разглеждането на законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 3.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.12.2020 г.) – точка първа за петък, 29 януари 2021 г.

Първо гласуване ще има по законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2021 г.) – точка втора за петък, 29 януари 2021 г.

В дневния ред е предвиден и редовния парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък, 29 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във