Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще гледат Закона за съдебната власт след ветото на президента

Народното събрание ще има редовно плеранрно заседание от 9 часа, ако се събере необходимия кворем. В предвартилния двене ред са включени 10 точки.

Предстои ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 3 септември 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 184 от 15 септември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

Предвидено е първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 14.8.2020 г.).

Депутатите ще обсъдят законопроект за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание (Вносител: Министерски съвет, 28.7.2020 г.).

В дневния ред е законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург (Вносител: Министерски съвет, 11.9.2020 г.).

Предстои първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 3.6.2020 г.; Юлиан Ангелов и група народни представители, 30.7.2020 г.; Министерски съвет, 3.8.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 1 октомври 2020 г.

За първо гласуване влиза в зала Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Маноил Манев и група народни представители, 3.9.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 1 октомври 2020 г.

Депутатите ще обсъждат законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите-членки на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 1 октомври 2020 г.

В дневния ред е и гледане на законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията (Вносител: Министерски съвет, 11.9.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 1 октомври 2020 г.

Народните представители ще направят първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 4.5.2020 г.; Министерски съвет, 30.7.2020 г.) – точка първа за петък, 2 октомври 2020 г.

Предвиден е и редовният парламентарен контрол с въпроси на народни представители и отговори на министри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във