Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще гласуват на първо четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Народното събрание ще започне работа от 13.00 часа, ако събере необходимия кворум, разбира се.

В предварителния дневен, който трябва да бъде одобрен, влизат 12 точки.

Предвидено е второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Пламен Нунев и група народни представители, 28.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 31.7.2020 г.).

Ще има първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г.).

Депутатите ще гласуват на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г.).

Предстои обсъждане и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Стефан Апостолов и група народни представители, 30.7.2020 г.).

В парламента е внесен Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2020 г.).

Депутатите ще разгледат  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г. (Вносител: Омбудсмана на Република България, 31.3.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 24 септември 2020 г.

Ще има първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 24 септември 2020 г.

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (Вносител: Министерски съвет, 7.8.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 24 септември 2020 г.

В залата ще има разглеждане и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 24 септември 2020 г.

В дневния ред е и второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.9.2020 г.) – точка първа за петък, 25 септември 2020 г.

Депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.9.2020 г.) – точка втора за петък, 25 септември 2020 г.

Както обикновена е предвиден и парламентарен контрол с въпроси на народните предтавители и отговори на министри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във