Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите приеха доклада на КЕВР за 2017 година

Парламентът прие доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 година. От КЕВР отчитат, че през миналата година не са допуснати резки ценови изменения, а за последните 3 години цените на електроенергията за регулирания пазар са увеличени с 2.5%.

"За" гласуваха 102 депутати, 48 бяха "против", а четирима се въздържаха. От документа става ясно, че през 2017 година е продължена дейността по изграждане на подзаконова нормативна уредба, която да създаде устойчива регулаторна рамка за енергетиката. Комисията е провела политика на активно привличане на страните от Западните Балкани чрез двустранни договори. 

Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че Комисията е разгледала 970 жалби в областта на енергетиката, 275 в топлоенергията и около 570 във ВиК услугите. В рамките на следващите седмици ще бъде създаден портал за достъп на гражданите по електронен път до административните услуги на КЕВР.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във