Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите прехвърлиха Фонда за преструктуриране на банки към БНБ

С окончателните промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници парламентът прехвърли Фонда за преструктуриране на банки към Българската народна банка. Това е и част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз, сочи Investor.

България започна процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и присъединяване към Единния надзорен механизъм, от което следва присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране в Европейския съюз. Досега в националното ни законодателство липсваше нормативна база за присъединяване на страната ни към надзорния механизъм и към механизма за преструктуриране. Затова е необходимо да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на европейския регламент.

Друга важна промяна в закона предвижда Фондът за преструктуриране на банки да се прехвърли към Българската народна банка и в него да се обособят два подфонда. С единия подфонд ще се финансира прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници само по отношение на клонове на кредитни институции от трети държави. В другия подфонд ще се набират вноски в съответствие с европейския регламент и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктуриране.

Заради предвиденото прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки от Фонда за гарантиране на влоговете в банките към централната банка, се предвижда и прехвърляне на функциите на ФГВБ по учредяване на мостова банка и дружество за управление на активи към органа за преструктуриране.

Парламентът одобри в края на миналата година споразумението за прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране. По-конкретно става дума за вноските в Европейския фонд за преструктуриране, чрез който се спасяват банки, а съгласно текстовете България трябва да прехвърли част от събраните около 420 млн. лв. в националния фонд за преструктуриране към европейския. Тъй като обаче споразумението ще влезе в сила от датата на влизане в сила на решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) за установяване на тясно сътрудничество, което се очаква през лятото на 2019 г, сумата вероятно ще бъде и по-голяма.

Вноски ще се правят всяка година, като размерът се определя от ЕЦБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във