Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕПУТАТИТЕ ОГРАНИЧАВАТ ЗАМЕНКИТЕ

Народното събрание очевидно си е поставило амбициозната задача да ограничи порочната практика за замяна на общински имоти с частни, след като в петък (29 февруари) прие на първо четене цели три законопроекта за промени в Закона за общинската собственост.
Първият е внесен от независимите депутати Мария Капон и Елеонора Николова и предвижда замяната на общински имоти да става само по инициатива на местната власт, и то когато това е необходимо за реализацията на инфраструктурни или на инвестиционни проекти. Според Николова сега всички заменки се правят по искане на частните инвеститори и обикновено зачестяват преди местни избори. За пример тя даде последната сесия на стария общинския съвет в Пловдив, когато са гласувани 63 такива решения.
В другия проект, изготвен от Иван Сотиров, Христо Кирчев и Ясен Попвасилев от ОДС, е залегнала идеята разпоредителните сделки с терени да се извършват само чрез публичен търг. Решенията за промяната на характера на собствеността пък трябва да се приемат с мнозинство от две трети от общинските съветници. Сотиров е на мнение, че общините, а и държавата са много ощетени от заменките, които се правят уж според българското законодателство, но с доста корупционни елементи в тях. Обявяват се фиктивни търгове с предизвестен победител, отбеляза той.
Третият проект, приет на първо четене от народните представители, е на Ремзи Осман (ДПС) и група народни представители. В него също е записано, че трябва да се ограничат възможности за извършването на замени на общински с частни имоти. Освен това се предлага, ако собственик на имот, който подлежи на отчуждаване, обжалва заповедта на кмета само в частта с определената цена, отчуждителната процедура да не се спира. А ако впоследствие съдът се произнесе, че въпросният имот струва по-скъпо, собственикът да получава определената по-висока стойност. Така, смята Осман, отчуждаването няма да се забавя и по-бързо ще могат да се реализират различните проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във