Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите обсъждат изменение на Закона за стоковите борси и тържищата

Народните избраници ще имат пленарно заседание от 9 часа. Ако успеят да се съберат, разбира се. В дневния ред има  две точки за обсъждане.

Ще има първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител е Министерски съвет (на 2 септември).

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата. Документът е внесен от Министерския съвет на 29 юли. Приет е на първо гласуване на 19 септември.

Депутатите приеха на първо четене предложените промени в Закона за стоковите борси и тържищата, които са свързани и се отнасят до дейността на „клиринговата къща“. Те бяха внесени от Министерския съвет и на заседанието на 19 септември бяха подкрепени със 77 гласа "за", 29 - "против", и 10 - "въздържал се".

Предвижда се за гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки, които не са финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, стоковата борса да създаде специален клирингов механизъм, като условията за действието му се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса. Всички останали сделки с финансови инструменти се сключват съгласно приложимото законодателство.

В сега действащия закон е предвиден лицензионен режим за осъществяване на дейност като клирингова къща, но той не е вписан в административния регистър. В тази връзка се предлага по преценка на административния орган да се допълни списъка или режимът да премине в регистрационен. Предлага се също така, ако лицензионният режим за клирингова къща се запази, да се посочат изчерпателно основанията за отказ за издаване на лиценз, особените правила по издаване, спиране, прекратяване и отнемане на лиценза, както и да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща.

Продължават и обсъжданията в дванадесет парламентарни комисии за първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., внесен от Министерски съвет нa 31 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във