Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАХА ЕКСТРИ КЪМ ПАРИТЕ ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДЕФИЦИТЪТ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ЩЕ Е 546.2 МЛН. ЛЕВАДепутатите успяха да приемат закона за държавния бюджет за 2002 г. седмица преди коледните празници. Основните драми при гласуването му отново се разиграха около парите, които ще получи съдебната власт през следващата година. Народните представители отсякоха, че тя ще вземе 121.9 млн. лева. Муравей Радев заяви, че магистратите трябва да получат още 59 млн. лв. и това, според бившия финансов министър, можеше да стане за сметка на увеличен бюджетен дефицит.Вярно е, че работата на съдебната ни система е от много голямо значение за преговорите с Европейската комисия, но господин Радев предлага да увеличим субсидиите със сума, която е по-голяма от предоставената от него в продължение на четири години, възрази Милен Велчев. Като компенсация за магистратите бяха гласувани четири допълнителни преференции. Първата е 25% увеличение на субсидията в сравнение с 2001 година. Втората е решението преизпълнението на приходите от такси в бюджета на съдебната власт да остава в нейна полза, а не да отива в Министерството на финансите, както бе досега. Трета преференция е, че магистратурата безусловно ще получи цялата субсидия от бюджета, а не само 90% от нея, както е за други ведомства. На слугите на Темида ще бъдат отпуснати и най-малко 15% от заложения в бюджета резерв за структурни реформи, чийто общ размер е 89.4 млн. лева. Каква ще бъде точната сума обаче, ще стане ясно след края на септември 2002 година. От това как се изпълнява бюджетът за първите девет месеца на 2002 г. ще зависи какъв ще бъде размерът на финансирането, което съдебната власт ще получи от резерва за структурни реформи, заяви Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите. Народните представители гласуваха предложението на председателя на бюджетната комисия Иван Искров! Висшият съдебен съвет получава 900 хил. лв., Върховният касационен съд - 10 млн. лв., Върховният административен съд - 4 млн. лв., прокуратурата - 30 млн. лв., съдилищата - 54 млн. лв., а следствените служби - 23 млн. лева. Разпределението на средствата обаче е само препоръчително, а не окончателно. Това се уточнява в допълнителния текст в Закона за бюджет'2002. В него на Висшия съдебен съвет се дава и правото да преразпределя средства между органите на съдебната власт, стига това да не води до надвишаване на общата сума от 121.9 млн. лв., която е определена за тях. Парламентът прие окончателно и основните параметри на републиканския бюджет за 2002 година. Дефицитът в него ще е 546 212 200 лева. Това е с около 1.3 млн. лв. по-малко в сравнение с одобрения на първо четене законопроект. Разликата идва от увеличаването на приходите на Националния осигурителен институт (НОИ). Депутатите приеха, че той ще получи 1 332 800 лв. от Националната здравноосигурителна каса. Това ще позволи на бюджета да си спести субсидия на същата стойност, която първоначално бе предвидена за НОИ.Очакваните приходи в републиканския бюджет за 2002 г. са около 7 млрд. лв., а разходите - 7.5 млрд лева. Най-големи постъпления за хазната са заложени от данък добавена стойност 2.78 млрд. лв. и от акцизи и от пътни такси - 1.4 млрд. лева. В разходната част за отбрана и сигурност са отделени значителни средства - близо 1.4 млрд. лв., с част от които ще се осигурят предстоящите реформи в армията.Брутни дебати в пленарната зала предизвикаха предвидените в републиканския бюджет за 2002 г. приходи от мита. Заложените 100 млн. лв. приходи от мита и митнически такси са нереално малки и ще бъдат преизпълнени, така че средствата още сега могат да бъдат пренасочени за увеличаване на някои други разходи, заяви Панайот Ляков, депутат от ОДС. Той припомни на правителството, че промените, които направи Емил Димитров в митниците, са целели да се повиши събираемостта. Вместо това заложените в Бюджет'2002 приходи от мита са значително по-малки от 138-те млн. лева в бюджета за 2001 година. Тази разлика се дължи на постигнатите междуправителствени договорености за намаляване на митата и по направените прогнози постъпленията в хазната от това перо ще са около 90 млн. лв., обясни заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев. В пленарната зала Ананиев се опита да парира още в зародиш недоволствата от определените субсидии за бюджетите на отделни общини. Той обясни, че предвидените средства са съгласувани с Националното сдружение на общините.Разходите на общините за 2002 г. се увеличават с 300 млн. лв., което означава ръст от 24% в сравнение с 2001 година. Имайте предвид, че на национално равнище в консолидирания държавен бюджет повишаването на разходите за следващата година е около 12 на сто, коментира Ананиев. Депутатите приеха да бъдат опростени задълженията към републиканския бюджет на общините, които не са възстановили надвзетите средства от предоставените им субсидии за 2001 година. Сред амнистираните общини са Дупница, Сливен и Русе. В закона за Бюджет'2002 бe записано, че в разходната част на бюджета на Столична община за 2002 г. трябва отделно да се предвидят 97 млн. лева. С тях ще се погасява емитираният през 1999 г. облигационен заем. Парите ще са за сметка на общинския данък, който Банковата консолидационна компания плати през 2001 г., след като реализира голяма печалба от продажбата на БУЛБАНК. До настъпване на падежа на еврооблигационната емисия средствата за погасяването й трябва да бъдат инвестирани в ценни книжа с нулев риск, решиха депутатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във