Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депозитите на фирмите в края на март са 610 000 броя, като се увеличават

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинства (НТООД) в края на първото тримесечие намалява на годишна база с 3.5%, съобщава БНБ. Но размерът им пък се увеличава /с 9.8%/.

Депозитите в нефинансовите предприятия в края на март са 610 хил. броя, като той расте с 3.6% спрямо същия месец година по-рано. В края на първото тримесечие тези спестявания са в размер на 33.95 млрд. лева като на годишна база той нараства с 13.3 процента. Сравнението с края на декември миналата година сочи увеличение на броя им - с 0.3%, докато размерът им се увеличава с 6.9 на сто. Трябва да се отбележи и това, че тази тенденция не важи във всички случаи. За съжаление, малките влогове по-скоро изчезват, докато растат по-големи депозитни сметки

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (24%), Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (13.3%) и Преработваща промишленост (12.7%).
Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 53 на сто, уточняват от централната банка.

Депозитите във финансовите предприятия

в края на март са 7 хил. броя, като се отчита ръст от 2.9% спрямо същия месец на миналата година. В периода между януари и март тези депозити са в размер на  4.20 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 47.4 процента. Спрямо края на декември миналата година тенденцията е положителна -  броят им се повишава с 0.6%, а размерът им – с 16.5 процента.
През първата четвърт в общата сума на депозитите и на финансовите предприятия преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88.8 на сто, отчитат от БНБ.
В края на първото тримесечие броят на депозитите на

домакинствата и НТООД

е 8.935 милиона, но намалява на годишна база с 3.9 процента. В същото време парите в тези влогове в края на март нараства на годишна база - с 6.5%, и достига 66.92 млрд. лева. Сравнението с четвъртото тримесечие сочи намаляване на броя на тези депозити /с 1.6%/, докато размерът им нараства /с 0.6%/.
Към края на март в общата сума на депозитите у нас преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв., които са с дял от 17.7 на сто.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във