Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕЛОЙТ И ТУШ ЩЕ ПРЕОЦЕНИ ДЗИ

ДО ДВА МЕСЕЦА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА НОВА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛДоговорът за нова оценка на ДЗИ ще бъде подписан до няколко дни, съобщи за в.БАНКЕРЪ високопоставен служител от Агенцията за приватизация. В проведения преди месец конкурс за дю дилиджънс на държавния застраховател се явиха три фирми. И този път, както и при първия опит за продажба на застрахователната компания, победител в надпреварата за оценител е Делойт и Туш (Deloitte Touche). Одиторите трябва да приключат с оценката на ДЗИ най-късно до края на януари 2002 г., а през февруари трябва да бъде обявена и новата приватизационна процедура, съобщи за в. БАНКЕРЪ представител на изпълнителната власт. Оценката на ДЗИ преди първия опит за неговото раздържавяване през миналата година бе около 35 млн. щ. долара. Колебанията във финансовите резултати на застрахователното дружество и високата цена, която поиска за него държавата, според специалистите, са отблъснали инвеститорите от първата приватизационна процедура. Според тях, това е и причината при първото наддаване за ДЗИ да се яви само един кандидат-купувач - консорциумът между РМД ДЗИ 2000 и Ти Би Ай. Той предложи тогава цена от 20.5 млн. щ. долара и част от тази сума можеше да се плати с дългови инструменти. Сделката обаче в крайна сметка не се състоя, тъй като близо година АП не можа да се разбере с кандидат-купувача за цената и за начина на плащане. Твърди се, че сега финансовото състояние на държавния застраховател е доста по-добро, отколкото преди година. Очаква се новата му оценка да е значително по-висока от 35 млн. щ. долара. По предварителна информация общата печалба на застрахователна група ДЗИ (в нея влизат три застрахователни дружества: ДЗИ-общо застраховане, Армеец и животозастрахователната компания) за 2001 г. ще бъде около 2 млн. лева. За сравнение - през 1999 и 2000 г. ДЗИ отчете загуби в размер съответно на 3 млн. и на 4 млн. лева. Добрите финансови резултати на ДЗИ през изтеклата година дават основание да се очаква и по-сериозен интерес от страна на кандидат-купувачите при втория опит за продажба на компанията. Междувременно съветът на директорите на ДЗИ е взел решение да бъдат продадени някои от дяловите участията на групата в други компании, естествено след съгласуване с Агенцията за приватизация. Става дума за пакетите акции от НЕФТИНВЕСТБАНК и ЦКБ, както и за няколкото почивни бази на дружеството. Обсъждана е и възможността да се продаде дяловото участие на ДЗИ в застрахователна компания Армеец. Институтът притежава приблизително 93% от капитала на въпросното дружество. Проблемът е, че другият акционер в Армеец, макар и само с 5%, е Министерството на отбраната, което прави въпроса с продажбата много деликатен. Шефовете на ДЗИ са склонни да се разделят с акциите си в Армеец чрез търг, като началната цена е тази, на която те са ги придобили. Предварителната нагласа на управляващите бе контролният пакет с акции на държавния застраховател да бъде продаден чрез конкурс. В последно време обаче се обсъждали и други идеи. Според хора, близки до шефа на приватизационната агенция Апостол Апостолов, раздържавяването на групата ДЗИ трябвало да стане на няколко етапа чрез продажба на пакети с акции на дружеството на Българска фондова борса. Не се изключвала обаче и възможността управлението на държавния застраховател да бъде поверено на чуждестранни мениджъри и едва когато компанията стане конкурентоспособна по западните стандарти, да бъде продадена.Подобна схема за раздържавяване вече предложи паневропейският застраховател Юреко. Наблюдатели смятат, че тъкмо Юреко е най-сериозният кандидат за ДЗИ. Още от есента към държавния застраховател сериозен интерес проявява една българска банка, както съобщиха от приватизационното ведомство. Запознати твърдят, че става дума за ПИБ, но ръководството на кредитната институция отказа коментар по случая. Специалистите в бранша не изключват интереса си към ДЗИ да поднови и италианската Дженерали . И английска финансова група е наела консултанти в България, които да я запознаят с възможностите на нашия пазар за развитие на застрахователна и пенсионноосигурителна дейност. Холандската застрахователна компания Нидерланден, която е част от ИНГ Груп, също сондирала възможностите за бизнес у нас. Според запознати обаче, холандците не се интересуват от ДЗИ. Те по-скоро имали намерение да купят малко животозастрахователно дружество у нас или да си регистрират нова компания. Твърди се, че и три турски финансови групи проверяват възможността за застрахователен бизнес у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във