Банкеръ Daily

От Асоциацията на индустриалния капитал в България:

Действащите правителствени мерки вече не са достатъчни

"Действащите мерки от страна на правителството вече не са достатъчни. До края на месец март схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия в размер на 75% от разликата между  действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар „Ден напред“, и  действителната пазарна цена за юли 2021 г. (185.59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно лимитирана и недостатъчна".

Това пише в писмо, адресирано до министър-председателя Кирил Петков от Добри Митрев, председател на Управителния съвет на Българската стопанска камара. Той го е изпратил до премиера по поръчение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и на Съюза за стопанска инициатива (ССИ).

С писмото всички национално представителни работодателски организации настояват за организиране на незабавна среща с министър-председателя, "на която в спешен порядък да се набележат и огласят мерки за овладяване на  възникналата крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация".

Писмото започва с това, че след началото на военния конфликт в Украйна, кризата с цената на електроенергията за небитовите потребители се задълбочава.

През последните няколко дни тя става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване. Средната цена на електроенергията достигната на БНЕБ – сегмент „Ден напред“, за 08.03.2022 г. е 839.61 лв./MWh, като в някои часове надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд, уточняват от АИКБ.

Те посочват, че през последните дни наблюдават устойчив и последователен ценови ръст, както на българския пазар, така и на съседните регионални и европейски пазари.

В писмото се обръща внимание на още един обезпокоителен факт - в сегмента – „Двустранни договори“, също през последните дни, се сключват сделки по месечни контракти в диапазона 642 – 650 лв./MWh за базов товар, т.е. установени са ценови нива, близо два пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт.

Пазарът на фючърси – както месечни, така и за тримесечието също демонстрират красноречив ръст, който е над 50 процента!

При средномесечна цена от 750лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, компенсацията ще се ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 500лв./MWh. При такава картина много предприятия ще спрат работа, а безработицата главоломно ще нарасне.

От АИКБ посочват възможно решение - според тях в АЕЦ „Козлодуй“, само за месец март би се генерирал допълнителен ресурс (непланирана печалба) над 950 млн.лв., при необходим ресурс за компенсиране на ВСИЧКИ потребители на електроенергия на свободния пазар по сегашната формулата и БЕЗ таван в размер на част от тази сума – между 720 и 790 млн. лв. (в зависимост от електропотреблението за месеца).

Те са категорични, че в кризисната ситуация трябва спешно да се предприемат мерки, които да дадат необходимата прогнозируемост и спокойствие на небитовите потребители по отношение цената на електроенергията и за да не се налага ограничаване на дейността, загуба на работни места и намаляване на доходите на наетите лица.

Като такива спешни мерки от АИКБ предлагат: отпадането на действащия таван за компенсиране и ясно и категорично изразена позиция от страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до окончателното нормализиране на цените на електроенергията.

Тези две мерки безспорно ще действат и в посока намаляване на общото ниво на инфлационния натиск и така ще подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи.

Освен това от АИКБ настояват без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ангажимент за съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от предприятията. Те подкрепят позицията на министър-председателя, че това може да стане с процедурна промяна, като режимът от разрешителен, какъвто е сега, стане уведомителен. Според АИКБ това би било бързо постижимо решение, с дълготрайни положителни ефекти както върху българските предприятия, така и върху целия ни електроенергиен пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във