Банкеръ Daily

Владислав Горанов:

Децентрализацията не е свързана само с права, а и с поемане на отговорност

Децентрализацията не може да бъде свързана само с права, тя неминуемо трябва да увеличи отговорността на съответните местни власти, това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на парламентарния контрол. Според него, ролята на правителството е да увеличава изравнителния компонент и да го фокусира, като намали помощта за тези общини, които обективно могат да се справят, и увеличи помощта за тези, които по-трудно се справят сами. 

Според министъра, ако се пристъпи към децентрализация на общините, ще се получат поне два дефекта. „В случай на заделяне на до 2 процентни пункта от подоходния данък към конкретните общини, ще се стигне до ситуация, в която по-богатите общини ще станат още по-богати, а по-бедните общини - още по-бедни. Защо по-бедните общини ще станат още по-бедни? Защото неминуемо изземването от ръцете на правителството на един значителен ресурс и прехвърлянето му в разпореждане на местните власти до голяма степен ще ограничи възможностите за провеждане на кохезионна политика от страна на правителството по отношение на отделните райони“, посочи Горанов.

Той допълни, че намаляването с такъв значителен ресурс на постъпленията по централния бюджет не може да мине и през коментар дали функциите и дейностите, които сега правителството финансира с тези постъпления, трябва да преминат към общините и дали общините трябва да поемат и допълнителни подобни функции с оглед значителния ресурс, който ще постъпи в тях. „Еднозначен отговор и лесен баланс в това отношение няма. Неслучайно през годините сме предлагали, без това да е решение на централната власт, да се даде възможност и общините да определят подоходен данък в зависимост от желанието, възможностите и потенциала. В една от управленските програми на Политическа партия ГЕРБ беше дадена възможност на местните власти за определяне на такъв подоходен данък на територията на съответната община в размер, тогава беше предложено, на 0,02 процентни пункта, т.е. да се даде една възможност на местните парламенти да водят и икономическа политика чрез подобни решения. Тогава реакцията на местните власти беше изключително негативна, което беше малко странно, защото местните власти, бидейки близо до хората, не желаят да поемат отговорност за решения, които биха могли по някакъв начин да настроят обществото или жителите на съответната община, срещу общинския кмет. Целта им винаги е била всички проблеми, които възникват, да се решават на централно ниво“, заключи Горанов. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във