Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДДС ОСТАВА ЗАКОВАН НА 20 ПРОЦЕНТА

Митовете, че е възможно правителството на управляващия конгломерат БСП-НДСВ-ДПС да извърши така необходимата за икономиката данъчна революция, окончателно се сринаха. През седмицата от финансовото министерство хвърлиха светлина върху подготвяните промени в Закона за данък добавена стойност за 2007 година.
В проекта за нов ДДС закон размерът на ставката на косвения налог остава същият - 20 процента. Но от Министерството на финансите обясниха, че колко точно ще е ДДС ще стане ясно в хода на бюджетната процедура за 2007-а. Ведомството на Пламен Орешарски започна работа по финансовата конституция на държавата за следващата година още в края на 2005-а. Проектобюджетът за 2007-а беше и сред темите на Чамкорийската завера на министрите в края на миналата седмица. На нея лично премиерът Станишев е поискал да се пришпори програмното бюджетиране за всички министерства и първостепенни бюджетни разпоредители.
В свое изказване министър Орешарски обяви, че правителството обмисля намаляване на ДДС до 18% най-рано през 2008 година. Според него намалението зависи от състоянието на данъчната система. Дебатът за ДДС не е само български, а е въпрос на целия Европейски съюз, допълни още Пламен Орешарски.
Неяснотите по повод на ДДС-ставката само потвърждават факта, че България е и може би ще си остане най-правоверната данъчна държава в Европа, коментират икономисти. И изобщо няма да се възползва от либералното европейското изискване, според което ДДС не бива да е по-малко от 15 процента.
Както се казва, за нашенския потребител
службата ще е и тежка и дълга
Защото, по някои изчисления, тези 5% в повече, които прибира българската хазна, са всъщност около 1.2 млрд. лв., взети от данъкоплатците. Закотвянето на ставката обаче е абсолютната гаранция, че бюджетните сметки на кабинета Станишев и догодина няма да пропаднат, след като близо 85% от приходите в хазната се формират от ДДС. Нещо повече - бюджетните приходи по това перо отчитат все по-забележителни успехи. През 2003 г. преизпълнението в частта Данък върху добавената стойност е 104.7%, или 137.5 млн. лв. в повече от очакваните. Четири пъти повече пари са влезли от ДДС в хазната през 2004 г. - 540 млн. над предвиденото, а преизпълнението е 116.3 процента. По неокончателни данни за 2005-а парите в плюс от ДДС ще са над 1 млрд. лева.
Всяка от партиите в сегашната управленска тройка обещаваше преди последните избори 2% намаление на ДДС - до 18 на сто, и то от началото на 2006 година. Това означава 551 млн. лв. по-малко приходи в хазната, показват сметките на финансистите, или около една трета от заложения бюджетен излишък за догодина. С днешна дата експертите от екипа на Орешарски предвиждат куп нововъведения, които ще натоварят определени групи данъкоплатци, респективно крайния потребител на техните стоки и услуги. Примерно ДДС ще се дължи за адвокатските услуги, които досега не се облагаха с този данък.
С влизането ни в ЕС се предвижда данъкът убиец да се плаща и върху продажбите на билети за спортни състезания, на учебници, както и върху приходите от аренда на земеделските кооперации. Предлага се да отпадне и възможността за внос на коли от инвалиди без ДДС. Аргументът е, че в момента това облекчение често се използва за избягване на данъци.
Реалният размер на ДДС от 7% за туристическите услуги за чужденци ще се запази до датата на членството ни в съюза, след което евротуристите ще плащат данъка, както българите.
Ключовите моменти в черновата на новия ДДС закон
се отнасят преди всичко до търговията със стоки между държавите членки на ЕС, при която вече няма да е налице внос и износ. В тази връзка доставките на стоки за друга държава членка не са дефинирани като износ, а като вътреобщностни с нулева данъчна ставка. Аналогично получаването на стоки от друга държава членка няма да е внос и получателят им ще трябва сам да начисли ДДС по ставката в България.
Иначе по отношение на търговията с трети страни, които не са членки на Европейския съюз, ще продължи да се прилага досега съществуващият ред.
Друг важен момент в проекта на закон е
въвеждането на доброволна регистрация без оглед на облагаемия оборот
Прагът за задължителна регистрация от 50 хил. лв. е запазен, но в него се включват и доставките с нулева ставка, както и оборотите от някои освободени доставки - финансовите и застрахователните услуги.
Когато данъчно незадължени юридически лица (общини, министерства, ведомства, неправителствени организации, болници и т.н.) купуват стоки от държави членки на ЕС, ще трябва да се регистрират по ДДС за извършените от тях вътреобщностни придобивания. Регистрацията ще става, ако стойността на тези облагаеми придобивания надвиши 50 хил. лева.
Доставките на превозни средства, които не са нови, ще се третират или като дистанционни продажби, или ще се облага маржът на покупно-продажната цена. Това означава, че когато употребявани автомобили се доставят на нерегистрирани купувачи в България от други държави членки на ЕС, то доставчикът ще начисли данък по ставката в съответната държава членка. В тези случаи получателят няма да начислява ДДС при придобиването.
Намеренията са да бъде въведен и режим на т.нар. дистанционни продажби
при който доставчикът е регистрирано лице в една държава членка на Евросъюза, а купувачът е нерегистрирано лице в друга държава членка. В този случай доставчикът ще продава стоката с начислен ДДС, съобразно действащата данъчна ставка в страната, в която е регистриран. При превишаване на прага на реализирания оборот в страната на купувача доставчикът ще е длъжен да се регистрира в нея и за всички последващи доставки да начислява ДДС съобразно нейните данъчни ставки.

Промените в Закона за данък върху добавената стойност имат за цел да се постигне пълна синхронизация между българското и европейското законодателство в частта за ДДС, съгласно разпоредбите на Директива 77/388/ЕИО от 17 май 1997 година. Според поет ангажимент към МВФ нормативният акт, който в момента е в работен стадий, ще бъде приет от Народното събрание до 30 април.
Основните принципи и механизмът на ДДС са регулирани в няколко директиви на ЕС, които всички страни членки са длъжни да въведат в националното си данъчно законодателство. Страните обаче си запазват правото да определят някои специфични условия, като например регистрационния праг и ДДС ставките (включително нулевата). Според въпросните директиви задължителната минимална ставка за ДДС в ЕС е 15 процента.
Средната ставка по ДДС в общността е около 20 процента. Най-висока е тя в Дания, Унгария и Швеция - 25%, а най-ниската - в Кипър и Люксембург - 15 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във