Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дават още 30 млн. лева за подкрепа на украинските бежанци

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет. С промените се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 30 милиона лева за изпълнение на мерки за справяне с миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на военния конфликт в Украйна.

С включените мерки ще се осигури покриването на основните нужди и оказването на подкрепа на лицата, разселени от Украйна, на които е предоставена временна закрила в България. В съответствие с принципа на партньорство мерките са съгласувани от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.

Също така във връзка с осигуряването на средства от бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за разходите, направени от „БДЖ - Пътнически превози“ за превоз на украински граждани под временна закрила, се променя решение на правителството за използване на средства от Европейския фонд за регионално развитие за тази дейност. Поради разплащането на разходите от бюджета на министерството, отпада необходимостта от ползване на средства на стойност 5 000 000 лв. от Европейския фонд за регионално развитие. Те бяха предвидени за включване в специална приоритетна ос в бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във