Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дават 5,3 млн. лв. за системата за електронни обществени поръчки

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Чрез вътрешно преструктуриране се осигурява допълнителен финансов ресурс по бюджета на Агенцията по обществени поръчки за 2021 г. в размер на 5 357 000 лв. Средствата са за надграждане на съществуващата архитектура на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - за доставка на ново хардуерно (вкл. комуникационно) и софтуерно (вкл. базово) оборудване на ЦАИС ЕОП. Целта е все по-ефективно протичане на процеса по електронно възлагане на обществени поръчки в страната.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във