Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дават 13 млн. лв. за телефон 112

Към телефон 112 ще се създава мобилно приложение, което да осигури достъп до системата и на хора със слухови или говорни увреждания.

За сериозните проблеми с функционирането на спешния телефон 112 се знае отдавна. Системата е без цялостна поддръжка от средата на 2015-а, а през април 2016-а тогавашният министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова призна за неуредиците и от трибуната на Народното събрание. Въпреки това чак сега МВР се захваща да оправи нещата. На 5 юни ведомството обяви обществена поръчка за възстановяване на работоспособността на Националната система 112, осигуряване на техническата й поддръжка и повишаване на нейната функционалност. От заданието става ясно, че са приготвени точно 12 783 321 лева. Парите трябва да стигнат поне за 24 месеца, след което очевидно отново ще се мисли за спасяването на спешния телефон.  

Основното, върху което ще се работи след възлагането на тази поръчка, е частичната подмяна на критично амортизирания хардуер в районните центрове 112 в София и Русе. Техниката най-общо е свързана с дейността на софтуерното приложение за спешни повиквания и ще позволи осъвременяването на програмата до последната й версия. Поради старите компоненти подобно надграждане не е правено от две години насам. Ще се възстановява и работоспособността на системата за локализация, рутиране и бази данни -  прехвърляне на инциденти от реалната към архивната база. Ще се създаде и възможност за изграждане на конферентни връзки в районния център 112 в Монтана.

Друга ключова задача е закупуването на лицензи за Oracle за управлението на базата данни. Това ще позволи нормалното функциониране на Националната система 112 и актуализирането й поне през следващите две години. Избраната за изпълнител компания ще трябва да осигури и техническата поддръжка за целия срок на договора си. Изискваната надеждност 0.9999 или максимално допустимо време за нефункциониране на услугата е фиксирано на 52 минути за 365 поредни дни.

Заложена е и една изцяло нова услуга. Става въпрос за идеята да се разработи и въведе канал за достъп до спешния номер на граждани със слухови и говорни увреждания. Тази услуга ще може да се използва през интернет, чрез мобилни устройства или стационарни компютри. Достъпът ще се осъществява чрез APN (Acsess point name), с осигурена транспортна мрежова среда от телекомуникационните оператори, като трафикът ще е безплатен за потребителите. За целта ще е необходимо изпълнителят да създаде специално мобилно приложение, съвместимо с платформите Android, iOS, Windows Phone 7+ и Windows 10 Mobile. То ще трябва да се регистрира, публикува и сертифицира на съответните "пазари" (application market). Друго изискване е всички приложими функции да са достъпни и през уеббраузър чрез конкретен адрес - например www.112.bg. 

При всички тези новости обаче има и едно неудобство - от тях ще могат да се възползват само потребителите със слухови и говорни увреждания, разполагащи със смартфон, и то след като си свалят споменатото приложение и се регистрират в системата с имена, ЕГН, телефонен номер, електронна поща, като посочат увреждането си, сканират и качат копие от решението от ТЕЛК и въведат данни за асистента си, ако имат такъв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във