Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪК ОТ 20% НЕ Е НАЙ-ВЯРНОТО РЕШЕНИЕ

Д-р Гернот Райтер, член на управителния съвет на Граве-България, пред в.БАНКЕРЪГ-н Райтер, дъщерната компания на австрийския застрахователен концерн Граве работи у нас почти две години. Доволни ли сте от тази инвестиция? - Когато през 1999 г. решихме да стъпим на българския животозастрахователен пазар, много хора ни се чудиха. Те твърдяха, че тук този пазарен сегмент е малък и не е добре развит. Ние обаче сме убедени, че българският животозастрахователен пазар има голям потенциал.Един много важен показател за нашия бизнес е съотношението на премиите от животозастраховане към БВП. За 2000 г. у вас този показател е бил около 0.16 процента. В страните от Западна Европа, където животозастраховането е много добре развито, този показател е между 3 и 4, а някъде и 6 процента. Така че вашият пазар тепърва ще се развива и според мен си струва да се инвестира в него. Що се отнася до нашите финансови резултати, то те са повече от добри. Ние сме една прохождаща компания на българския животозастрахователен пазар. Миналата година нашият пазарен дял бе 0%, а по предварителни данни за 2001 г. ще е около 2 процента. Засега този резултат ни удовлетворява, но в бизнесплана си за 2002 г. сме заложили по-голямо увеличение на премийния приход.Бяха променени условията за данъчно облагане на животозастраховането. Какъв е вашият коментар?- В Западна Европа правителствата се опитват всячески да подпомогнат осигурителния и животозастрахователния бизнес. Практиката там е премиите да се облагат на входа, а не на изхода. В Австрия данъкът, който се начислява върху застрахователната премия, е 4 процента. Колкото обаче е по-дълъг срокът на договора, толкова данъчната тежест е по-малка. Става дума за животозастрахователни договори с продължителност от 20, 30 и повече години. Така че клиентът знае, че колкото е по-дълъг срокът на застрахователния му договор, толкова е по-малък данъкът, който ще плати. При изтичането на договора клиентът получава цялата сума и тя е освободена от всякакви данъци. Възприетата у вас данъчна тежест от 20% не е най-вярното решение за подкрепа на дългосрочния животозастрахователен пазар. Не трябва да се забравя, че акумулираните средства от застрахователните компании под формата на премии, така или иначе, отново се връщат в българската икономика. Според нас ефектът от това решение върху животозастрахователния бизнес ще бъде негативен.А какви са данъчните тежести в страните, за които говорите, когато застрахованият прекрати договора си предсрочно?- При прекратяване на договора (откуп) данъчната ставка също е нулева. Има едно условие - да бъдат върнати част от данъчните преференции, ползвани от клиента. Лихвата, внесена от застрахования, която се е натрупала през годините върху застрахователната премия, при откуп също се освобождава от данъци. В Австрия например лихвите, начислени върху банковите депозити, се облагат с 25 процента. Този преференциален данъчен режим благоприятства за развитието на животозастрахователния пазар у нас. Правителството на Австрия е преценило, че щом се влагат средства в сигурността на човешкия живот, за тях ще се ползват данъчни облекчения.Концернът Граве има свои компании в почти всички страни от Източна Европа. В България ли е най-тежък данъчният режим за животозастрахователните компании?- Без да навлизам в детайли, ще кажа, че в много от тези източноевропейски държави правителствата се опитваха първоначално да наложат високи данъци, тъй като в тази мярка се виждаше възможност за добра събираемост на допълнителни средства за бюджета. Този първоначален период вече премина и тези държави намалиха данъчните тежести за животозастрахователния бизнес. Нека вземем за пример страни като Хърватска и Словения, които се доближиха много до нивото на животозастрахователния пазар в западните страни. В тези страни данъкът се налага на входа, като ставката е между 4 и 5% върху животозастрахователната премия, а парите, които получават застрахованите при изтичане на договора, не се облагат. Явно този подход не е грешен, щом се прилага в много от страните, които, като България, се намират в преход. За нас като застрахователна компания няма значение къде ще се облага премията - на входа или на изхода, тъй като в крайна сметка тази сума се плаща от клиента - той губи от този данъчен режим. Тежкият данъчен режим може да откаже хората да се застраховат, което според мен е лошо както за клиентите ни, така и за нас като застрахователни компании. А с какви застрахователни услуги и ноу-хау ще провокирате българските си клиенти? Имате опит на много пазари и палитрата ви от продукти е твърде голяма.- В момента в България ние предлагаме класическите застраховки юЖивот и Злополука. Стъпка по стъпка ще разширим обхвата на нашите продукти и разнообразието им. В краткосрочен план предвиждаме да предложим на българския пазар няколко нови продукта, които продаваме много успешно в другите страни. Едната застраховка е свързана с парите за болничен престой, а другата е свързана с инвестиционен фонд - тя предлага висока доходност и е предпочитана от нашите клиенти в другите страни. Мисля, че в България е все още рано за пускането на този продукт, но ние имаме готовност и чакаме подходящия момент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във