Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪК ДИВИДЕНТ МОЖЕ ДА ОТИДЕ В ИСТОРИЯТА

Гласувай за всички разходи и против всички данъци се казва в един афоризъм от политическия фолклор. Опозиционните партии в българския парламент определено схващат смисъла на тези думи в контекста на идващите парламентарни избори. Намаляването на ДДС (поне в рамките на това правителство) изглежда почти толкова естествено, колкото щангист да влезе в отбора по синхронно плуване, а междувременно на прицел идва друг налог.
Облагането на дивидентите трябва да отпадне!, заяви неотдавна в интервю за в. БАНКЕРЪ Мартин Димитров, заместник-председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.
Предприемането на такава стъпка обаче е доста спорно. В крайна сметка никой не обича да плаща данъци под каквато и да било форма. Но обикновено един налог се премахва само ако се очаква това да има за ефект бързо развитие на бизнеса, нарастване на износа, привличането на нови външни инвестиции или нещо подобно.
Каква всъщност е идеята на данъка върху дивидентите?
Според експерти този налог трябва да насърчава инвестирането на печалбата от дейността и да ограничава източването на фирмите. С други думи, облагането на дивидентите стимулира собствениците да увеличават капитала на фирмите си с положителния годишен финансов резултат и по този начин да развиват дейността им, а в същото време охлажда ентусиазма им да източват свежи пари от тях.
В момента у нас върху дивидентите, които български компании плащат на дружества в чужбина, се начислява 5% данък. До миналата година ставката беше 7 процента. Начислява се, но не се удържа. С начина, по който става това, май са наясно само счетоводителите, но философията на тази практика е, че данък трябва да плаща само крайният получател на средствата. Презумпцията е, че дружествата, които получават дивидент, също имат собственици и ако и на тях им се полагат дивиденти, ще се стигне до това един и същи финансов ресурс да се облага два пъти. По тази причина с 5% данък се облагат единствено дивидентите, които получават българските граждани.
Както вече писа в. БАНКЕРЪ
български дружества плащат 10% данък върху дивидента
който получават от фирми в чужбина, от чийто капитал притежават под 15 процента. Поне така гласи чл.105, ал.2, т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Във всички останали случаи налог не се дължи. Ако пък компании от държави в ЕС имат под 15% от капитала на свои дъщерни дружества в България, нашата държава им удържа 5% данък върху получавания от тях дивидент (според чл.108, ал.2, т.3 от ЗКПО). Когато акционерният им дял е по-голям, данък не се дължи. Тези данъчни изисквания всъщност са чисто протекционистични за българската икономика, тъй като в първия случай, макар и косвено, се облага износът на капитал от страната, а във втория - износът на печалба. Само че протекционизмът е политика, която не се толерира в ЕС. Точно по тази причина
Европейската комисия скастри България
заради изключенията, записани в чл.105 и чл.108 на ЗКПО и обяви, че така се нарушават правилата за свободно движение на капитали, защитени в чл.56 на Договора за Европейската общност и създават неравнопоставеност между отделните фирми. Брюксел обяви, че започва наказателна процедура срещу страната ни. И не само срещу нея. Оказва се, че много държави в ЕС са допуснали в законодателствата си изключения при облагането на дивидентите, които поставят търговските им дружества в привилегировани условия. Европейската комисия води съдебни дела точно по тези въпроси срещу Белгия, Испания, Италия, Холандия и Португалия. Мотивирани становища по подобни казуси са изпратени до Люксембург, Германия, Австрия и Литва. Наказателна процедура ще бъде открита и срещу Румъния, защото тя облага с по-висок данък (16%) дивидентите, които местните фирми плащат на компании извън страната. Явно Брюксел се стреми да изкорени всякакви форми на национален протекционизъм.
От Министерството на финансите увериха, че
законът за корпоративно подоходно облагане
в частта за дивидентите ще бъде приведен в съответствие с европейските директиви. Как ще стане това тепърва предстои да видим. В този смисъл предложението, което ще внесе опозицията за отпадането на данъкът върху дивидентите, е едно от възможните решения. Основният мотив е - да стане България още по-привлекателно място за инвестиции. Средата за бизнес ще се подобри. Това обаче трябва да се съчетае с понижаване на облагането на едноличните търговци с 10% данък върху дохода, за да се изравни облагането им с това на останалите търговци (ефективната ставка по данъка върху разпределената печалба вече ще бъде 10%, докато в момента едноличните търговци плащат 15% данък). Може би трябва да се помисли за премахване на данъка върху печалбата въобще или за съответстващо намаление на този данък, вместо да се премахва данъкът върху дивидентите. Разбира се, това ще доведе и до намаляване на приходите, обясни Димитър Чобанов, главен икономист на Института за пазарна икономика.
По данни на Националната агенция за приходите (НАП) за 2006-а постъпленията от дивиденти и ликвидационни дялове (статистика отделно за дивиденти не се води) са над 127 млн. лв., а сумата за 2007-а е 195 млн. лева. Към 31 юли в хазната са влезли 124 млн. лева. По неофициална информация до средата на август са събрани 70% от годишния план, а до момента приходите са с 2.1 млн. лв. по-малко от предвиденото. Каквото и да се говори, това са си сериозни постъпления... Стигат за бюджет на едно министерство...
Като че ли и
в тройната коалиция няма ясна позиция да остане или да отпадне
данъка върху дивидентите. От БСП обясниха, че това всъщност е предложение на Милен Велчев отпреди две години. Коментирахме го вече и преценихме, че петте процента данък върху дивидента изобщо не са пречка за българския бизнес, посочи Петър Кънев, заместник-председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и член на Комисията по бюджет и финанси. Засега от НДСВ се въздържат от категорична позиция по въпроса. Мариана Костадинова сподели, че по принцип подкрепя всяка стъпка, която облекчава бизнеса, но е рано да се правят категорични коментари, преди финансовото министерство да изготви анализ по този въпрос. Съпоставени с общата приходна част на бюджета постъпленията от данъка върху дивидентите не са чак толкова много, но въпреки това в НДСВ все още нямаме позиция по този въпрос, посочи още Костадинова.
В ДПС са склонни да подкрепят идеята, но при определени условия. Да, може да се махне този налог, но с единствената цел да се подобри данъчната система в България и тя де се превърне в инвестиционен оазис. Бюджетът може да си го позволи. Освен това по този начин, чрез насърчаване на инвестициите, ще успеем да компенсираме дефицита по текущата сметка, коментира за в. БАНКЕРЪ Йордан Цонев, председател на Комисията по икономическа политика.
Очевидно през есента ще има изненади. Като нищо данъкът върху дивидентите може да бъде намален още или пък да отпадне напълно. Факт е, че в повечето страни дивидентите в парична форма се облагат. Въпросът е в чий интерес е премахването на налога и дали не е единствено с цел предизборен вятър?

Facebook logo
Бъдете с нас и във