Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИТЕ - С РАЗВЪРЗАНИ РЪЦЕ СРЕЩУ ФАНТОМИТЕ

Корекциите в Данъчно-процесуалния кодекс (ДПК), утвърдени от парламента на 24 април, засегнаха и прословутия чл.109, насочен срещу данъчните измамници. Както е известно, това е текстът, който до 2002 г. позволяваше на данъчните органи да отказват данъчен кредит на всеки, който е закупил стока или услуга от неизряден данъкоплатец. В новата редакция на ДПК чл.109 урежда облагането на фирми и граждани, които не са подавали декларации, укривали са приходи, не са водили счетоводство или не са открити на заявения адрес. За тези данъкоплатци, както и в случаите на данъчна измама, е позволено дължимите налози да се определят по усмотрение от бирниците. По тяхна преценка ще се определят и задълженията на фирми и граждани, чието имущество не съответства на декларираните от тях доходи. Последните изменения на кодекса въвеждат две поправки в този режим. Първо, за да се приложи той, данъкоплатецът не просто трябва да отсъства от посочения адрес, но и да не бъде открит на него след щателно и документирано издирване. Това ще рече посоченият адрес да е недействителен или пък данъчните да са ходили поне два пъти безрезултатно на него и да са съставили протоколи за това. Второ, при определянето на данъка на око ще се вземат предвид всички обстоятелства, посочени в кодекса, стига да са приложими към съответното лице (например: видът на дейността, движението и остатъците по банковите сметки, мястото, където се извършва търговската дейност, обичайните разходи за издръжка и т.н.). Досега данъчните можеха да определят, че прикритите печалби са по-високи от действителните, осланяйки се например само на средните печалби за съответната дейност.Беше париран опитът отново да се въведат текстове, позволяващи да се отказва данъчен кредит. По-точно Министерството на финансите искаше още в първата алинея на чл.109, където се определя, че той се прилага в случаите на данъчна измама, да се добави и при данъчни предимства. Тази поправка не е безобидна, като се има предвид, че терминът включва и увеличаването на правото на приспадане на данъчен кредит. Депутатите обаче не се съгласиха и зачертаха дефиницията за данъчни предимства.По-ясни правила за действие срещу фирми фантоми бяха очертани и чрез други текстове. Когато след щателно издирване данъчният субект не е открит на обявения от него адрес, ще се приема, че изпратеното съобщение му е връчено, като то се приложи към данъчното досие. По същия начин ще се процедира и с фирми, които не са посочили данъчен адрес или пък са заявили несъществуваща улица и номер. Съобщенията с обратна разписка ще се смятат за редовно връчени дори когато данъкоплатецът е отказал да го получи от пощенския куриер.Връчването на призовките е важна част от данъчния процес. Данъчна ревизия не може да започне, без да е установено, че актът за нея е връчен на данъкоплатеца. От получаването на тези съобщения зависят и сроковете, с които фирмите и гражданите трябва да се съобразяват - например крайната дата за обжалване.Както БАНКЕРЪ вече писа, в промените в ДПК се уреждат и процедурите за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и се променя редът за принудителна разпродажба на активи на длъжниците. Вероятно през лятото кодексът ще бъде ремонтиран пак - този път заради учредяването на Националната агенция за приходите, което трябва да стане догодина.Още облекчения за бизнеса с нови колиВносителите на нови автомобили успяха да си извоюват още една отстъпка от данъчните за сметка на търговците със стари коли. Изненадващо при окончателното приемане на измененията в Данъчно-процесуалния кодекс в пленарната зала се появи и добавка в чл.29 на Закона за ДДС. Според новия текст при препродажба на автомобили, внесени като нови, вече ще се отчита и овехтяването им за времето, откакто са влезли в страната. Досега законът определяше, че продажната цена не може да бъде по-ниска от доставната (в случая митническата облагаема стойност) дори когато е доказано, че пазарната стойност на превозното средство е спаднала. Занапред въпросното ограничение ще се отнася само за автомобилите втора употреба, независимо дали са внесени една, или десет години след производството им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във