Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИЯТ МАРАТОН ПРИКЛЮЧИ НЕРВНО

Поредица от грешки и късане на нерви белязаха края на близо двумесечното обсъждане на промените в данъчните закони. Доста проблеми бяха предизвикани от самите народни избраници, които внесоха предложенията си в парламентарната бюджетна комисия след изтичането на определения за това срок. Според депутати напрежението е настъпило и поради късното внасяне на проектозаконите в Народното събрание.По традиция един от най-конфликтните пунктове бе облагането на горивата. В последния момент финансовото министерство предложи със Закона за акцизите да се уреди въвеждането на система за отчитане в реално време на продажбите на бензин и пропан-бутан. Подобна информационна система осигурява непрекъсната връзка с данъчната администрация и в момента съществува само в големите търговски обекти (БИЛЛА и Метро). Идеята тя да стане задължителна за всички бензиностанции и газстанции бе подсказана от големите търговци на течни горива на 28 ноември. Представители на ЛУКойл, Петрол, ОМВ, Шел и Екопетролиум дори декларираха тогава, че са готови да финансират нейното въвеждане за своя сметка. Становището на водещите компании в бранша бе, че тя ще доведе до ограничаване на сивата икономика в сектора, чийто дял е около 40 процента.На 9 декември обаче, когато текстът бе предложен като добавка към Закона за акцизите, който вече бе минал през бюджетната комисия, повечето депутати от НДСВ се противопоставиха на неговото обсъждане. Все пак народната представителка Марианна Костадинова поиска да узнае от финансовото министерство размера на необходимата инвестиция, както и кой ще покрие разходите на малките бензиностанции? Костадинова настоя за разяснения и по някои технически въпроси - например как ще се отчитат продажбите при спиране на тока? Финансовият министър Милен Велчев защити проекта и обясни, че всички технически детайли ще залегнат в наредба, която ще е готова до 30 юни 2004-а. А разходите на една бензиностанция ще са от 1 до 4 хил. лв. според местоположението й. След тези разяснения депутатите подкрепиха онлайн системата, но един час по-късно (вече в отсъствието на финансовия министър) бюджетната комисия отхвърли въвеждането й. Решаваща бе намесата на присъединилия се по-късно към колегите си депутат от НДСВ Валери Димитров. Той обърна внимание върху факта, че никъде в предложения текст не пише откога бензиностанциите трябва да изхвърлят касовите апарати и да ги сменят с автоматичната информационна система. После пък останалите депутати се сетиха, че и ангажиментът на едрите търговци да поемат разходите на малките бензиностанции не е записан на хартия. А и няма как със закон да се задължи една фирма да покрива чужди разходи. Допълнително разпалване на страстите създаде отпадането на пътния данъкот Закона за местните данъци и такси. Подобна мярка още не е одобрена от депутатите, тъй като тя ще се въведе с промените в Закона за пътищата. Когато това се случи, вместо пътен данък, който сега постъпва в касите на общините, за тежките автомобили ще се събира винетна такса и тя ще е на разположение на Изпълнителна агенция Пътища. Затова Министерството на финансите поиска в Преходните и заключителни разпоредби на проектозакона за бюджет 2004 да се запише, че след въвеждането на винетната система общините ще бъдат компенсирани за отпадането на приходите им от пътен данък за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Депутатите не харесаха това предложение, защото то се основава на бъдещо събитие и на практика ги задължава да приемат проектозакона за пътищата, така както е предложен. Всичко това съвсем изнерви обстановката и председателят на бюджетната комисия Нина Радева отказа да подложи на разглеждане една друга добавка, поискана от финансовото министерство. Макар че в този случай ведомството трудно можеше да бъде упрекнато, тъй като искаше да поясни един от новите текстове, гласуван по идея на депутати, за намаляването на акциза за т. нар. нови коли. В крайна сметка проблемът бе решен в пленарната зала, като авторът на идеята - депутатът от НДСВ Христо Механдов, сам предложи да се поясни какво се има предвид под нова кола.Друго депутатско предложение от последния час също имаше нерадостна съдба - това на Мирослав Севлиевски за задължителен регламент при разпределението на приходите от курортни таксиТези пари постъпват в общините и според Севлиевски кметовете занапред би трябвало да ги харчат приоритетно за туристическа инфраструктура. Някои депутати възразиха, че така се нарушава самостоятелността на местните власти, но на практика пречката за въпросния текст се оказа техническа. След съгласуване с експерти бе решено ограниченията за използване на курортните такси да се запишат не само в Закона за местните данъци и такси, а и в Закона за общинските бюджети. Но едва при обсъждането на промените в пленарната зала се разбра, че това може да стане или с изменения в Закона за общинските бюджети, или с промени в Закона за устройство на държавния бюджет. Наложи се председателят на бюджетната комисия Нина Радева да оттегли предложението на Севлиевски. Вероятно то ще бъде добавено в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на държавния бюджет, чиито промени също трябва да се приемат до края на годината.При обсъждането на Закона за местните данъци и такси лявата опозиция пък успя да наложи отпадането на една промяна, която би облекчила собствениците на реституирани имотиСтава дума за предложеното заличаване на текст, според който при ползването на такива имоти от държавата или държавни предприятия данъкът се дължи от наемателя и той го прихваща от наема. Главният данъчен директор Николай Попов обясни, че и в Закона за местните данъци и такси е предвидено данъкът в този случай да се плаща от ползвателя и така се получава дублиране на текстове. Депутатът от БСП Михаил Миков обаче възрази, че двете разпоредби не са еднакви и по същество се предлага да отпадне изискването данъкът да се удържа от наема, което би облагодетелствало собствениците. По мнението на Миков това се прави заради царската фамилия. След прегласуване депутатите оставиха в сила стария текст.Без дискусии мина предложението на народните представители Теодора Дренска, Мария Ангелиева и Атанас Василев да се освобождават от данък имущества, които са предоставени безвъзмездно от правителството на инвеститори за изпълнение на приоритетни проекти. Ще припомним, че неотдавна кабинетът реши да отпусне безплатен терен от 637 дка край Русе на турската компания Шишеджам за строителство на завод за стъкло. Но когато разбра, че трябва да плати данък от 400 хил. лв. върху получената земя и инфраструктура, компанията се отказа от тази благодат и обяви, че ще инвестира в Търговище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във