Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИЯТ БАЛОН ИЗДИША

УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ БСП-НДСВ-ДПС БИЕ ОТБОЙ ЗА ОБЕЩАНАТА СТАВКА 0 ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕРаботи усърдно и честно плащай данъците си. Хиляди трудещи се в държавната сфера разчитат на теб - графит от неизвестен американец.Какво иска бизнесът?- Да се въведе правило за директно признаване за разход (в текущия период на покупката) на активи с единична цена до 1000 лв. (например компютър, копирна машина, инструмент и пр.), без оглед категорията на актива, при условие че покупката се удостоверява с данъчна фактура.- Признаване за разход (за данъчни цели) на пълния размер на средствата, платени от работодателя за вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване.- Признаване на средствата за покупка на компютърна техника и софтуер за разход при финансовото преобразуване на печалбата за целите на данъчното облагане.- Глобите, конфискациите, лихвите за забавяне да се третират като разход.- Да отпадне окончателният данък върху разходите за дарения и спонсорство в полза на лицата, занимаващи се с нестопанска дейност и действащи в сферата на образование, здравеопазване, помощ на инвалиди и др. - Облагане на едноличните търговци изцяло по реда на ЗКПО.- Облагане изцяло по реда на ЗКПО на търговците, които освен друга извършват и дейност, подлежаща на облагане с патентен данък.Правителствените финансисти са на път да се откажат от идеята за въвеждане на нулева ставка върху реинвестираната печалба в България. Три месеца и нещо след изборите става ясно, че първата политическа сила БСП вече е раздвоена по отношение на обещания жест към фирмите в България. Перспективата, че бизнеса ще се втурне да влага припечеленото само и единствено в луксозни возила и PC-та очевидно е доста притеснителна за левите експерти. А задачата да накарат предприемачите - местни и чуждестранни - да завъртят колелото на икономиката като купуват само машини и производства,м изглежда неизпълнима.Официалното оправдание е недостатъчният капацитет на данъчната администрация да упражнява контрол върху реинвестирането на фирмената печалба в средства за производство. Нещо повече, според сегашните управници може да се окаже, че от въвеждането на ставка 0 при корпоративното облагане хазната само ще загуби. Приходите от този данък в края на 2004-а са 8.42% от общите постъпления в хазната, като размерът им е 857.8 млн. лв., или 100.9 на сто спрямо заложеното в бюджета за същата година.Засега финансистите на Станишев са се забъркали в нещо като уточняване на понятиятаНулевата ставка върху реинвестираната печалба даде забележителни резултати в Естония, твърдяха предизборно икономистите от БСП. Обяснението им бе, че по този начин в балтийската държава се намалява ефективното данъчно облагане на инвестициите. Там обаче мярката се прилага повсеместно, т.е. за всички местни и чуждестранни икономически субекти. И се отнася за всички направени от тях и по тяхна преценка инвестиции. Иначе данъчното бреме в Естония комбинира 26% ставка за разпределената печалба и нулева ставка за неразпределената печалба, което води до ефективно облагане на печалбата от само 6 процента. И това е само една от причините Естония да се нарежда в челните редици по икономическа свобода и да постига бърз икономически растеж.Това, което БСП нарича нулева ставкаобаче е нещо съвсем различно. Намеренията на левицата са облекченията да се отнасят само за определени инвестиции в определени сектори и да са регламентирани по закон. Според неправителствените експерти, в момента финансистите на Станишев обсъждат варианти как да формулират този балкански данъчен хибрид, за да са сигурни, че печалбата на фирмите ще се насочи именно в реалния сектор, а не за увеличаване на лукса на местните бизнесмени. Проблемът е, че точните формулировки в крайна сметка ще отредят прекалено голяма роля на данъчните служители. Което навежда на мисълта, че резултатите от прилагането на нулевата ставка, по-скоро ще увеличат корупционните възможности в администрацията, докато ефектът върху инвестициите ще е минимален. Съществува и друг проблем, който притеснява финансовите експерти на правителството. На теория подобна преференция руши идеята за равноправно третиране на икономическите субекти. Причината е, че при нулева ставка върху реинвестирана печалба капиталът се затваря между тези, които вече са на пазара, както български, така и чуждестранни предприемачи, работещи у нас. Фактът, че облекчението ще се ползва много по-трудно от навлизащите на пазара, тъй като фирмите трябва да преминат през определен цикъл на завъртане на оборота и чак след това да установят дали ще реализират печалба, или образно казано ще спуснат кепенцитея.Това всъщност е и един от аргументите по-скоро да се подкрепи идеята за допълнително намаляване на ставката на корпоративното облагане. В данъчните проектозакони, внесени в парламента от ОДС, се настоява данък печалба да падне до 10 процента. Опозцията посочва, че корпоративният данък в западната ни съседка Сърбия е 10%, а в Черна гора - дори 9 на сто. Аргументите за исканата ставка от 10% и у нас са, че, заради увеличаването на акцизите във връзка с присъединяването ни към ЕС преките данъци трябва да намаляват, за да не нараства ефективно данъчното бреме. Освен това качването на акцизите така или иначе, осигурява допълнителни приходи в бюджета. И при това положение хазната може да си позволи намаление на данък печалба. Изглежда обаче, че ново решение за корпоративното облагане засега няма да имаТова подсказаха на в. БАНКЕРЪ участници в разработването на новата данъчна политика на правителството. Окончателно становище на екипа на Станишев по въпроса все още няма, макар че самият премиер публично обяви, че мярката ще бъде приложена. Подобна беше ситуацията и през 2001 г., когато правителството на Симеон Сакскобургготски декларира твърдото си решение да премахне облагането на реинвестираната печалба. Но след като кредиторите от МВФ изразиха безпокойство, че това ще намали рязко приходите в бюджета и може да причини скок на бюджетния дефицит, идеята си остана само фикция. Така кабинетът на НДСВ абдикира от намерението си да намали сериозно разходите на българските и работещите по нашите закони чуждестранни фирми и фактически се отказа от основната си про-бизнес идея. Тя беше заменена от далеч по неатрактивната мярка за 100% преотстъпване на данък печалба за лица, извършващи производствена дейност в региони с висока берзаботица (такива са 117 общини в страната), която така и не привлече като магнит чуждестранните инвеститори. Браншовите организации на работодателите по правило застъпват тезата, че всяко намаление на данъчните ставки води до излизане на част от сивата икономика на светло. Освен това така се стимулират инвестиционната активност, откриването на нови работни места и повишаването на потреблението. Но тъй като като следизборното ръкопляскане за нулева ставка при корпоративното облагане изглежда няма да има, бизнесът настоява за признаването поне на определени видове реинвестиции за разход за целите на данъчното облагане. От правителството се очакват промени в посока на увеличение на амортизационните отчисления за машини и съоръжения, или признаването на процент от тях за разход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във