Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИ ЗАЛЪГАЛКИ С ХИМИКАЛКИ

Странна фискална прозрачност е обзела държавните финансисти. Вече трети месец в публичното пространство се коментират новите кройки на данъчното законодателство на България заради предстоящото й еврочленство. Отделно правителството даде зелена улица на бюджетната прогноза за 2007-2009 година. Почти всеки ден се предъвкват макропараметрите, които ще гоним догодина. Също и колко ще бъдат харчовете на хазната поради влизането ни в Европейския съюз, както и бюджетните ползи от пълноценното усвояване на еврофондовете.
Всъщност единствено
данъчните ставки за следващата година
сякаш си остават тема табу. И вместо да се отправят ясни и конкретни послания към бизнеса и гражданите по отношение на размера на налозите, отново тънем в догадки.
През последната седмица двусмислените послания на хората от финансовото ведомство избиха в документално безумие. Става дума за намалението на корпоративния данък от 15 на 12%, което е една от най-очакваните мерки от страна на фирмите в България. В бюджетната прогноза до 2009 г. е записано, че от следващата година ставката по данък печалба пада до 12 на сто. В едноименния закон, който от няколко дена е на сайта на Министерството на финансите, обаче пише, че фирмения налог си остава 15 процента. От ведомството обясниха, че разминаване всъщност няма. Защото и в двата документа се коментират бъдещи намерения и посочените стойности имат прогностичен характер. И че Министерството на финансите ще обяви окончателната си позиция по отношение на размера на ставките през есента. Според направените там изчисления излиза, че намаляването на корпоративния данък от 15 на 12% ще струва на бюджета около 160 млн. лева. Това, което още не е ясно, е дали хазната ще си ги позволи.
Според новия хармонизиран
проект за Закон за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО) всички видове хазартни игри ще се облагат с данък печалба от 10 процента. Досега печалбите от лотария, лото, бинго, телефонни игри се облагаха с различни ставки между 8 и 12 процента. На всяко тримесечие за ротативка ще се плащат по 300 лв., а за рулетка - по 18 000 лева.
Друга промяна се отнася за предприятията, които ще подадат годишната си данъчна декларация и финансовия си отчет до 31 март на следващата година. Според разпоредбите те ще ползват данъчно облекчение в размер на 1% от корпоративния си годишен налог, но не повече от 1000 лева.
Силно ще се ограничат даренията за лечение на болни, на пострадали от бедствия, за подпомагане на социалнослаби и др. Идеята е да се пресекат опитите за измами с фиктивни дарения от страна на фирми и граждани, които са честа практика в родната ни данъчна действителност. В проекта на ЗКПО облекчението за фирмите, които даряват пряко на граждани, е премахнато. Предвижда се подобно ограничение да бъде записано и в новия закон за облагане на доходите на физическите лица. Ако промените станат факт, фирмите и гражданите ще ползват данъчно облекчение само ако даряват в полза на специализирани предприятия и фондове, които подпомагат хора, нуждаещи се от скъпи операции, социалнослаби, пострадали от бедствия и др.
Предвижда се и облекчаване на режима за цялостно преотстъпване на данък печалба, ако дадена производствена дейност се извършва в общини с висока безработица. Очаква се по-голям брой инвеститори да се възползват от тази данъчна мярка.
Фирмите от аграрния сектор ще плащат по-малко данъци, тъй като държавата се кани да им преотстъпва 60% от дължимия налог. Облекчението ще важи, когато регистрирани фермери, пчелари, рибовъди и др. реинвестират печалбата си. Освободени от данък печалба са колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и фирмите със специална инвестиционна цел.
Запазени са и преференциите за предприятия, които наемат безработни хора с недъзи или хора, които са били без заплата над една година или са в предпенсионна възраст. Няма да се облагат пенсионните и здравните вноски в размер до 60 лв., както и застраховките Живот.
В проекта на Закона за корпоративното подоходно облагане е предвидено увеличение от 10 на 15% на налога върху автомобилните разходи на управленския персонал. Върху социалните разноски - ваучери за храна, доброволни осигуровки и т. н., които досега се облагаха с две ставки - от 12 и 15%, ще има единна ставка от 12 на сто.
В Министерството на финансите се обсъжда още
през 2007 година да има само две ставки
с които ще се облагат доходите на физическите лица - от 20 и 24 процента. Така ще бъде премахнат сега съществуващият среден праг от 22 на сто. Най-вероятно ще бъдат въведени две скали за облагане на годишните доходи - индивидуална и домакинска. В домакинската ще се пресмята и облага съвкупният доход на цялото семейство. Гражданите ще могат свободно да изберат по коя от двете да плащат данъци.
Необлагаемият минимум за 2006 г. скача от 180 на 200 лв., като над тази сума доходът се облага с 20 процента. Според експертите това означава, че нетния месечен доход за всички работещи с облагаем доход над 200 лв ще се увеличи с 4 лева.
Облекченията по данъка върху общия доход ще струват на хазната 150 млн. лева.
Бюджетът обаче ще прибере допълнителни 200 млн. лв.
заради изискванията на ЕС
през 2007 г. отново да бъдат увеличени акцизите, основно върху горивата.
Акцизът върху безоловния бензин ще се увеличи от 530 на 585 лв. за 1000 литра. За газьола и керосина налозите се вдигат от 430 на 485 лв. за 1000 литра. С още 50 лв. на 100 литра ще нараснат ставките за течните горива от 2008 година.
Върху електроенергията и въглищата също ще се начислява акциз от 2007 г. нататък. През първата година ставката за тока за промишлеността ще е 0.001 лв. за 1 киловатчас (kWh). Въглищата за битови нужди ще се облагат с 15 стотинки за 1 гигаджаул (GJ), а за индустриални цели - с 30 стотинки.

ВЪЗМОЖНОСТИ
Експертите на Световната банка посъветваха България да намали допълнително осигурителната тежест за гражданите и фирмите. През 2006 г. осигуровките паднаха с 6%, което остави на разположение на работодателите ресурс от 630 млн. лева. Идеята на чиновниците от финансовото ведомство беше парите да бъдат похарчени за откриване на нови работни места, за инвестиции в нови производства и за увеличаване на работните заплати на служителите. Засега обаче подобни ефекти не се забелязват. За сметка на това дефицитът на фонд Пенсии на Националния осигурителен институт (НОИ) нарасна до 1.3 млрд. лева. Той се попълва с пари от бюджета, което означава, че разходите за пенсии се покриват с приходи от данъци. Иначе казано, вади се от единия джоб, за да се сложи в другия. Това донякъде изкривява осигурителния модел в страната, тъй като се руши замисълът парите за старини да се изплащат от постъпленията от осигурителни вноски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във