Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Да получиш информация през иглени уши

Да получиш информация от Министерството на икономиката и енергетиката дори по Закона за достъп до обществена информация е трудоемка и разтеглива във времето задача. Такова заявление в. "БАНКЕРЪ" подаде на 17 март. Заповедта, с която се предоставят исканите данни, е от 28 март, като тя е съгласувана с директорите на дирекциите "Връзки с обществеността и протокол", "Правна", "Финанси и управление на собствеността" и "Административно обслужване". Писмото, с което бяхме уведомени, че ни е разрешен достъп, носи дата 31 март. До нас обаче то достигна точно преди Великден, т.е. около две седмици по-късно, като вината за забавянето е на държавните "Български пощи". Оттук нататък започва трънливият път за получаване на заветните данни.


Двете странички с информация формат А4 струват по 9 стотинки всяка, като сумата се заплаща или по сметката на ведомството в БНБ или в касата, намираща се на ул."Княз Александър I". В нашия случай предпочетохме втория вариант. След известно лутане из коридорите и забавен разговор с изненаданата от "колосалната" сума счетоводителка, най-накрая се сдобихме със съответната квитанция. С нея се отива в друга сграда на министерството - на ул."Славянска", където след предявяване на документа за извършеното плащане получихме интересуващите ни сведения. За финал, цялата процедура бе "скрепена" с подписването на протокол между заявителя и юриста, който е предал данните.


Равносметката - загубено време както на едната, така и на другата страна, при все че много по-лесно щеше да е, ако кореспонденцията ставаше по електронен път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във