Банкеръ Daily

Управление и бизнес

COVID-19 продължава да свива дейността на групата "Албена"

Най-вероятно в края на летния сезон, финансовите резултати ще са още по-лоши предвид новините за малкия брой туристи, ограниченията за пътуванията от най-големия пазар на "Албена" - Германия, което пък наложи и затваряне на хотели.  

Неблагоприятното въздействие на COVID-19 за туризма рефлектира с пълна сила върху сезон Лято‘2020, върху постъпленията от продажби на туристически и други услуги, които групата "Албена" обичайно предоставя. 

Очакванията са компанията да понесе значителни загуби от пандемията от коронавирус. "Ръководството на Групата ще продължи да наблюдава потенциалното въздействие и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на евентуалните ефекти", отбелязват мениджърите на туристическото дружество.

За периода на второто тримесечие на тази година Група "Албена" - най-голямата хотелиерска компания в България, отчита намаление на консолидираната загуба - до 19.196 млн. лв., срещу загуба от 21.355 млн. лв. за същия период на 2019-а.. Като числа резултът е добър, но той е постигнат в условията на пандемията от коронавируса и свитата дейност на туристическото дружество. То управлява множество дъщерни компании в различни индустрии, но подкрепящи основния туристически бизнес - транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.

Дружеството майка притежава и управлява десет дъщерни фирм, обединени в икономическата група "Албена". В портфейла му са и три дъщерни фирми, регистрирани в чужбина - Швейцария, Румъния и Германия. 

Към края на юни приходите от дейността на групата "Албена" са в размер на 5.459 млн. лв. при 24.807 млн. за същия период на миналата година. Себестойността на продажбите е  20.058 млн.лв. при 40.369 млн. за второ тримесечие на 2019-а.

Най-вероятно в края на третото тримесечие, което съвпада с активния летен сезон, финансовите резултати ще са още по-лоши предвид новините за малкия брой туристи, ограниченията за пътуванията от най-големия пазар на "Албена" - Германия, което пък наложи и затваряне на хотели.  

Албена Холдинг АД е най-големият акционер с дял от 63.86% от капитала. 

Петима са членовете на съвета на директорите на "Албена" АД: Радосвет Радев – рредседател на борда, Иван Калинков – заместник-председател, Красимир Станев – изпълнителен директор, Маргита Тодорова и Пламен Димитров. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във