Банкеръ Daily

Управление и бизнес

COVID-19 отваря възможности за адаптация чрез дигитализация и привличане на инвестиции

По отношение на развитието на електрификацията в автомобилния сектор, Европа е водеща. Дилемата тук е, че инфраструктурата не е готова, за да поеме електрификацията с необходимите зарядни станции.

"Смятам, че в основата на прогреса стои образованието. У нас имаме обучени на високо ниво специалисти, в резултат на добрите позиции на България от 80-те години до днес. Бизнесът у нас е обвързан силно с университети и училища. Опитваме се да демонстрираме колко важно е инвестирането в кадрите. Това ще се отплати след време. Въпреки, че образованието е консервативна система, тя изисква постоянство и упоритост и „отворена“ мисъл от страна на бизнеса. Защото в края на краищата университетите вече са създали „продукт“, който се превръща в работна ръка за бизнеса. Третата важна страна в тези отношения е правителството, без чиято подкрепа това развитие не може да се постигне.“ Така очерта взаимодействията между бизнес и образование Иван Михайлов, директор на Техническия център на Visteon в България и Румъния (член на AmCham България) и председател на Аутомотив клъстър в БългарияТой беше представител на Американската търговска камара в България, която участва в международната конференция "Бъдещето на инвестирането в Централна и Източна Европа". Първото по рода си виртуално събитие бе организирано от Американските търговски камари в Хърватия, Румъния, Чешка република, Словакия, Черна гора и България

Иван Михайлов очерта основните предизвикателства и предимства пред България и пред региона на ЦИЕ, в т.ч. и в контекста на глобалната трансформация в резултат на кризата от COVID-19 в панела "Устойчиво производство". 

Другите два панела дискутираха бъдещето на туристическия бранш и дигиталната икономика.

Ключовата тенденция в региона на Югоизточна и Източна Европа е засилващата се свързаност в образователните програми. През последните пет години сме свидетели на драстично увеличение на сътрудничеството между бизнеса и университетите. За да се осигурят приемственост и развитие, студентите трябва да имат достъп до оборудване или среда максимално близка до реалното производство. Затова и те трябва да влизат в компаниите от най-ранна възраст по различни програми. Това е причината в почти всяка от тях да развива вътрешна академия и така да изгражда свои бъдещи инженери в R&D и в технологичната сфера, отбелязва Иван Михайлов.

Друга тенденция, която се наблюдава е промяната на пазара на труда заради ситуацията с COVID-19 и нуждата от приспособяване, не само на хората, но и на държавите. Дигитализацията е фактор, който предоставя много възможности и този процес се доразви позитивно в следствие на Covid кризата. "Освен това инициатива, която цели преодоляване на създадените покрай коронакризата затруднения в осигуряване на доставките и на пазара на труда може да е инициативата за ниършоринг (nearshoring). Това е ключов проект между 14 двустранни камари в България, в т.ч. и AmCham България с Министерство на икономиката и Българската агенция за инвестиции", споделя Иван Михайлов.

Основен фокус на инициативата са два мега-сектора "Мехатроника" и "Химическа индустрия". В обхвата на първия влизат компании от автомобилната индустрия, от секторите за автоматизация и роботизация, както и компаниите за изследвания и развитие и ИКТ. Вторият включва таргетиране на компании от секторите биотехнологии, от подотрасли на химическата индустрия и от фармацията.

Друг важен аспект – особено заради това, че организаторите са Американски търговски камари, е трансатлантически ефект върху пазара на труда и инвестициите. „Работещите могат да бъдат от всеки край на света. Има динамична система на стартъпи и от двете страни на океана. Този холистичен аспект оказва влияние и върху България, като ние не сме изолирани от него, а сме част от този процес“, казва Иван Михайлов.

По отношение на развитието на електрификацията в автомобилния сектор, Европа е водещият континент в тази посока. Дилемата тук е, че инфраструктурата не е готова, за да поеме електрификацията с необходимите зарядни станции. Очакванията са насочени отново към правителствата, които по подходящ начин и в сътрудничество с бизнеса да изгради необходимата инфраструктура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във