Банкеръ Daily

Управление и бизнес

COVID 19 донесе загуба и най-малкото международно българско летище - в Горна Оряховица

Най-малкото международно българско летище - в Горна Оряховица, чийто оператор е държавната фирма "Летище Горна Оряховица" ЕАД, е на загуба през първата половина на тази година. При това тя и расте - до 18 хил. лв. при 16 хил. лв. година по-рано, съобщават от дружеството.

Едноличен собственик на капитала на "Летище Горна Оряховица" ЕООД е българската държава, чиито права и задължения се упражняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Летището формира приходите си от отдаване под наем на активи, собственост на дружеството. Те намаляват за полугодието на годишна база. "Летище Горна Оряховица" не отчита нетни приходи от земно обслужване поради прекратени права в качеството си на наземен оператор.

Приходите от наеми са на стойност 30 хил. лв., като те са намалени с 5 хил. лв. спрямо полугодието на миналата година и спрямо планираното по бизнес план. Това се дължи на освобождаването на наемателите от задължения за заплащане на месечни наеми за времето на обявеното извънредно положение  и обстановка във връзка с COVID 19. "Летище Горна Оряховица" има и други приходи - в размер на 3 хил. лв., които съвпадат с полугодието на преди година и с планираното по бизнес план.

Разходите на дружеството също са намалели, но по някои пера има увеличение. Общо 15 хил.лв. са похарчени за външни услуги, които съвпадат като стойност с отчетените преди година и са нараснали с 1000 лв. спрямо бизнес плана. Увеличени са и разходи за трудови  възнаграждения и задължителни осигурителни вноски. Те са на стойност 27 хил. лв., като са нараснали с 2 хил. лв. на годишна база, но са намалени с 1000 лв. спрямо заложените  средства по  бизнес план.

След влизане в сила на Договора за концесия основен и единствен източник на финансови приходи на "Летища Горна Оряховица" ЕООД е отдаването под наем на активи собственост на дружеството.

Намалени са до минимум всички текущи разходи за ток, вода, телефон, командировки, транспорт, представителни разходи, уточняват от дружеството.        

През тази година  "Летище Горна Оряховица" прилага план за повишаване на приходите, които включват продажба на неоперативни активи с отпаднала необходимост. С това се очаква допълнително да се увеличат приходите и да се понижат разходите за стопанисването им.

 "Летище Горна Оряховица" е разположено близо до град Горна Оряховица, който е и най-големият жп център в северна България. Разполага с една писта за излитане и кацане с дължина 2450 метра. То е в Централна Северна България и отстои на равни разстояния до големите административни центрове - София, Варна, Русе, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Бургас.

Летището е изградено в непосредствена близост до старата българска столица - град Велико Търново - на 12 километра, и създава добри условия за развитието на бизнеса в региона и на туризма.

Летището е отдадено от кабинета "Борисов 2" през 2016 г. на концесия на консорциума "Гражданско летище Г. Оряховица 2016", в който участват две български компании. "Кристална вода" АД, което държи 95% от капитала се контролира от фирмата "Кей Ар Консулт", индиректно свързана с Румен Гайтански - Вълка и кардиохирурга проф. Генчо Начев. Държавната "Летище Горна Оряховица" ЕООД, чийто принципал е Министерството на транспорта, пък държи останалите 5 процента. Концесията е за срок от 35 г. и предвижда инвестиция от 32 млн.лева, в това число 22 400 000 лева за първите четири години от срока на концесията. Договорът предвижда модернизиране на летището и развитие на възможностите му за приемане на международни и вътрешни полети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във