Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЦИК приема оферти за машините за гласуване до 29 ноември

Александър Андреев

Агенцията за обществени поръчки публикува подробности за доставката на 9600 специализирани устройства за машинно гласуване. Те трябва да са с инсталирани системен и приложен софтуер, включително и изходния код, така че да могат да се използват при всички избори, без намеса на доставчика.

Пределната цена от 36 милиона лева включва и логистичното осигуряване на машините, както и обучението на Централната избирателна комисия, Районните и секционните избирателни комисии при провеждането на предстоящите парламентарни избори догодина.

Офертите ще се приемат до полунощ на 29 ноември. 

Обществената поръчка за машините няма да бъде възложена, без да се провеждат преговори с кандидатите поради особените обстоятелства. В процеса на договаряне с кандидатите ще се коментират необходимото време за изпълнение на процедурата по електронно машинно гласуване от един избирател за всеки един вид от избори, процедурата по гарантиране на анонимността на вота при събирането на разписките от гласуването методите за предотвратяване на манипулирането на машинния вот, както и подходът за извършване на поддръжка по време на изборния ден, съобщават от БНР.

Кандидат в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълни услуги с доставка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки кандидат трябва да отговаря на предварително обявените изисквания. 

Участник, предложил по-висока цена от обявената, ще бъде отстранен. На втория етап от процедурата допуснатите, които са поканени от възложителя, ще трябва да предоставят първоначална оферта с технически параметри и ценово предложение, а избраният ще трябва да осигури и гаранция за изпълнение на договора в размер на пет на сто от неговата стойност. 

И в момента Изборният кодекс позволява ЦИК да вземе решение изборният ден да започне два часа по-рано - в 5 часа сутринта. Това обаче е възможно по изключение, по предложение на районна избирателна комисия или кмет. Също така изборният ден може да бъде удължен с един час - до 21 часа, ако при приключването му има чакащи да гласуват.

Към момента ЦИК няма други законови възможности за действие в пандемията от коронавирус на парламентарните избори през пролетта, обяви в интервю за "24 часа", заяви председателят на комисията Александър Андреев.

Той посочи, че има уверението на изпълнителната власт, че тя ще се ангажира с охраната и складирането на машините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във