Банкеръ Daily

Зам.-министър Йовев:

Цифровизацията на строителния сектор ще го направи конкурентен на световния пазар

Необходима е цифровизация на строителния сектор в България, за да отговорят българските фирми на изискванията на световната цифрова икономика и да се променят нагласите на преките чуждестранни инвеститори. Отлагането на необходимите действия би довело до значителен икономически дисбаланс и загуба на конкурентоспособност. Това каза регионалният зам.- министър инж. Валентин Йовев, който откри десетата Европейска научно-практическа конференция ЕДА 2019.

„Съвместно с браншовите организации, академичните среди и бизнеса от областта на проектирането и строителството, както и с другите участници, свързани с бранша, е необходимо да се предприемат действия за създаване на условия за внедряване на цифровите технологии в строителния сектор у нас“, обясни Йовев и подчерта, че приоритет трябва да бъде разработването на Стратегия за цифровизацията на сектора и Национален план с конкретни мерки в областта.

Според него с цифровизацията ще се осигури възможност за постигане на приоритетите на Европейския съюз в областта на строителната индустрия, а именно по-високо качество на строителството, по-бързи темпове на проектиране и изграждане, намалено енергопотребление, достъпни домове, защитена околна среда и по-високо качество на живот. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във