Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Чудесата" у нас продължават: държавата щяла да се справи с безработицата

Близо 15 000 безработни ще започнат работа, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2021 г., а 11 599 души ще бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Документът беше одобрен на днешното заседание на правителството.

Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи с 12.2 % в сравнение е 2020 г. Освен това са предвидени средства за обучение по ключови компетентности на 1 000 заети лица в средни, малки и микро предприятия.

Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на държавния бюджет в размер на 83 млн. лв.

Управляващите очакват по този начин коефициентът на безработица през тази година да бъде 5.2 процента.

Трудовите възнаграждения ще бъдат съобразени с минималната работна заплата в страната, която от началото на 2021 г. е 650 лева при пълен работен ден.

Също така се увеличава субсидирането на средствата от 500 лв. на 550 лв. ежемесечно по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при наемане на безработни с висше образование сумата ще бъде 630 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част ще се осигурява от работодателя.

Възнагражденията на младежите включени в програма „Старт на кариерата“ се увеличават от 700 лв. на 800 лв., на медиаторите към общините - от 730 лв. на 830 лв., на психолозите - от 750 лв. на 950 лв., на мениджърите на случай - от 750 лв. на 900 лв., на ромските медиатори със средно образование - от 650 лв. на 750 лв., а на тези с висше образование - от 700 лв. на 800 лв. по програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се средствата за наставник - от 180 лв. на 200 лв.

Размерите на средствата за обучение и придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация също се увеличават.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2021 г. работа да започнат 2 500 безработни. По проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души, а по двугодишният план за обучение, провеждано от държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ пък ще бъдат обучени пък 2 800 човека от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Други 6 859 безработни ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии по проекти, реализирани от социалните партньори. 

Повишават се и средствата за транспортни разходи до 20 % от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лв.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във