Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧОВЕК ОТ МИНИСТЕРСТВОТО ЩЕ ЗАМЕСТИ ДРУМИ ДРУМЕВ

Заповедта за освобождаването на председателя на Изпълнителната агенция за енергийна ефективност Друми Друмев, подписана от министър Милко Ковачев в края на миналата седмица, е влязла в сила на 25 март, съобщиха от правния отдел на ведомството. До края на седмицата Друмев не бе получил документа за уволнението си, в замяна на това в деловодството на министерството са депозирани два болнични листа (всеки за по 3 дни).В момента изпълнителната агенция е без ръководство, а в публичното пространство се разлетяха имената на евентуални наследници на Друми Друмев. Появилите се анонси в медиите не са верни, обсъждаме въпроса за нов председател на агенцията и най-вероятно ще изберем човек от ведомството - заяви за БАНКЕРЪ министърът на енергетиката Милко Ковачев. Той уточни, че агенцията за енергийна ефективност е част от структурата на министерството и не би могла да провежда самостоятелна политика. Най-добрият вариант, според него, е дейността й да бъде ръководена от човек, който е добре запознат със стратегията и плановете на ведомството. Интригата около Друми Друмев се разгоря след 15 март, когато в. БАНКЕРЪ разкри, че още при назначаването му за шеф на държавната агенция в края на август 2000-ра е бил член на директорския борд на Минстрой холдинг - едно от дружествата, доминирано от Мулти-корпорацията. Година и половина по-късно - на 15 декември 2002 г., Друмев е избран и за член на съвета на директорите на компанията майка МГ енергетика и природни ресурси АД, която наследява всички дружества (90 на брой) на МГ България АД. Енергийният министър Милко Ковачев съзря в случая остър конфликт на интереси и седмица по-късно подписа заповедта за освобождаването на Друми Друмев.Изпълнителната агенцията за енергийна ефективност привидно е малка част от ресорното ведомство. В нея работят едва 22 служители (включително и техническият персонал). Особеното значение на структурата е във финансовия ресурс, с който тя би могла да разполага. Наистина агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министерството, но от нея (и най-вече от шефа й) в голяма степен зависи къде ще бъдат насочени държавните пари. Наскоро стана известно, че агенцията е разработила тригодишна национална програма за енергоспестяване на стойност 325 млн. лева. Реализацията на един от проектите на тази програма започна на 20 март, когато бе подписано споразумение за безвъзмездна помощ в размер на 896 600 щ. долара. Парите са осигурени от Японския доверителен екофонд и са предназначени основно за проучване, проектиране и монтаж на екологични отоплителни централи. Работата по пилотния проект за преминаването на общините към възобновяеми енергийни източници ще започне до края на годината в две общини, които ще бъдат избрани чрез търг.Най-голям обаче ще е интересът към специалния енергиен екофонд, предназначен да стимулира пестенето на енергия. Той ще бъде създаден след приемането на обсъждания в момента проект на закон за енергийна ефективност. Средствата в него ще се набират основно от надбавка върху цената на конвенционалните горива (сиреч от всеки литър бензин, газьол или нафта). Особено апетитно е изразходването на парите от енергийния екофонд - под формата на кредити, получавани при облекчени условия (с ниски лихвени проценти и дълги гратисни периоди) или като гаранции по проекти за енергийна ефективност. Кой и как ще получи тези кредити и гаранции ще определя най-вече самата агенция. Нейната дума ще се чува и при предоставянето на финансови стимули и облекчения за потребители, които въвеждат енергоспестяващи технологии и правят пестящи подобрения. Наистина намеренията са подобни стимули да бъдат въведени от началото на 2004 г., но решенията за тях ще бъдат взети през следващите месеци. Не без участие на председателя на Изпълнителната агенция за енергийна ефективност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във