Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Чобанов: Намаляваме административната тежест

Правителството предприема мерки за подобряване на бизнес средата и за намаляване на административната тежест и стъпките в тази посока, са ясни и ефектите вече се виждат.

Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов на среща с Аурелио Сесилио – началник на отдел "Румъния, България, Малта" в Главна дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.

"В системата на приходните агенции също успяхме да подобрим ситуацията, предложихме нови електронни услуги, като същевременно намалихме административната тежест", уточни Чобанов.

Той допълни, че в министерството има много добър административен капацитет като Управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) и това се вижда и от постигнатите резултати през текущия програмен период и реализираните цели през 2013 г. за усвояването на европейските средства.

Договорените средства по ОПАК към 10 март 2013 г. са на стойност 343,7 млн. лв. или 97,2% от финансовия план на програмата. Изплатените на бенефициенти средства са 205,7 млн. лв. или 58,2% от договорените, а от началото на програмния период са сертифирани 172,4 млн. лева. За оперативната програма 2013 г. беше рекордна по отношение и на четирите основни показатели за програмата, а именно договорените средства достигнаха 64,6 млн. лв. или 18% от финансовия план по програмата, което е с близо 13% повече в сравнение с 2012 година. Разплатени бяха 55,7 млн. лв., което е с 60% повече в сравнение с предходната година, а верифицираните и сертифицирани разходи са съответно 64,7 млн. лв. и 71,3 млн. лева.

Аурелио Сесилио заяви, че предназначението на европейското финансиране за държавната администрация е да създаде по-благоприятна среда за бизнеса и гражданите, която да допринесе за икономическия растеж и нови работни места. За това и Европейската комисия за втора поредна година идентифицира администрацията като един от ключовите фактори, които трябва да се адресират, за да се постигнат целите на стратегията "Европа 2020". Той допълни, че в този процес от ключово значение е и местните власти да представят добри проекти за финансиране.

Чобанов коментира, че се работи в тясно сътрудничество с общините, като в началото на мандата беше възстановена и работата на Съвет по децентрализация на държавното управление, в който освен представители на правителството, участват и такива на общините. Чобанов уточни, че на него се обсъжда и предоставянето на по-добри услуги и установяването на стандарти и добри практики, които да подобрят взаимоотношенията на гражданите и бизнеса с администрацията.

На срещата между Петър Чобанов и Аурелио Сесилио присъства и ръководителят на Управляващия орган на ОПАК, Моника Димитрова-Бийчър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във