Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Чиновниците ще могат да работят на две места

Правителството прие на днешното си заседание постановление за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на държавната служба и служителите в държавната администрация. Промените са предприети поради изменения в законодателството и имат за цел да допринесат за поддържането на актуална информация за длъжностите във всяка администрация, както и да регламентират прилагането на механизми за гъвкави условия на труд и кариерно развитие.

Предвижда се експертните длъжности в областта на информационните технологии да се заемат и по трудово правоотношение. Така ще се подобрят възможностите за привличане на специалисти от бизнес организациите. Въвеждат се и общовалидни критерии за определяне на ключови длъжности, което ще позволи да се реализира механизма за приемственост в администрацията.

В наредбата за служебното положение на държавните служители се уреждат елементи на процедурата, свързана с възможността за работа в две администрации при непълно работно време, което ще подобри възможностите на малки администрации да назначават нужните им квалифицирани експерти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във