Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧИНОВНИЦИТЕ РАБОТЯТ ПО СТРАННИ КРИТЕРИИ

Г-н Баронов, на общото събрание на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, което се проведе на 26 февруари (вторник), вие напуснахте председателското място. Кой сега е ваш наследник?
- Дори не знам кой е заместникът ми. Не ми се иска да коментирам случилото се, защото не е лоялно от моя страна. Събранието беше редовно, всички членове бяха поканени законно, така че аз приемам неговото решение. Според нашия устав, първо се избира управителен съвет и едва след това неговия председател. Аз предварително подадох оставка от членството си в УС и затова не присъствах на заседанието. Причината е, че има противоречия за политиката на асоциацията и за отношението й към държавната администрация.
Как ще коментирате оплакването на браншовите организации от разпределяне на парите по Оперативната програма Рибарство и аквакултури?
- Начинът, по който бе подходено при съставянето на наредбите, противоречи на предварителната договореност, която имахме с държавната администрация. Министърът на земеделието дори подписа заповед представители на браншовите организации да участват в работните групи, които ще изработват наредбите по програмата за рибарство и аквакултури. В крайна сметка нормативните документи бяха изработени от екипи, в които ние не бяхме поканени да участваме. Въпреки че давахме становища, те не бяха взети предвид. Нещо повече - в наредбите има неща, които са несъстоятелни от професионална гледна точка. На всички стана ясно, че наредбите не се готвят от професионалисти.
Вярвате ли, че парите от Брюксел по Оперативната програма Рибарство и аквакултури ще бъдат разпределени прозрачно?
- Вярвам, че фирмите в сектора ще проявят воля и ще наложат на чиновниците ясни критерии за разпределението на средствата.
В предишно интервю за в. БАНКЕРЪ от 2001 г. казахте, че очаквате министърът на околната среда и водите Джевжет Чакъров да подпише заповед, с която да получите права за ползване на водите на язовир Доспат, където имате ферма за пъстърва. Още ли чакате?
- Нищо не е направено по моята молба, а междувременно други фирми ме прередиха и получиха такива права.
Кои са те?
- Примерно Лейк Фиш, която е учредена през декември 2006 г. от адвокатска къща в Смолян, взе разрешително за водоползване през март 2007 година. Знам, че зад тази фирма стои съпругът на Любка Качакова. В същото време аз продължавам да чакам, въпреки че има четири решения на ВАС, с които екоминистерството се задължава да ми преоформи заварените права.
Има ли други фирми, които ви прередиха по този начин?
- Казват че има. Но за тази със сигурност знам, че не извършва никаква дейност и не мога да разбера как им се дават права, за разлика от нас, които работим, имаме история и международно представителство. Много странен е чиновническият критерий, по който се раздават права на различните ползватели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във