Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧИНОВНИЦИ РАЗИГРАВАТ ГРАЖДАНИТЕ ПО СВОИ ЗАКОНИ

Антоанета Цонева - омбудсман на София, пред в. БАНКЕРЪАнтоанета Цонева е родена на 8 май 1970 г. в Разград. Завършила е българска филология в Софийския университет. До февруари 2001 г. е била секретар на община Копривщица. Омъжена е за военен и живее в панелeн блок в кв.Полигона. Цонева бе избрана от Столичния общински съвет за омбудсман с тридесет и един гласа за и при двадесет и три гласа против на 27 юли 2001 година. За работата си като обществен посредник получава заплата колкото един заместник-кмет - 600 лева. До края на парламентарния сезон се очаква депутатите да гласуват на второ четене Закон за обществения посредник, след което такива ще се избират във всички по-големи градове на страната.Г-жо Цонева, в края на януари ще представите доклада си за изминалата 2002 година. Знае ли българинът вече да отстоява правата си с всички законови средства?- С всеки изминал ден хората стават все по-информирани, знаят какви права имат и добиха самочувствие да си ги търсят и отстояват. За десетте месеца, откакто съществува институцията омбудсман в София, прави впечатление, че когато са накърнени интересите на повече хора, гражданите дори се организират и подават колективни жалби и сигнали. Само че решенията на омбудсмана нямат тежестта на съдебни решения... - Така е. Според правилника за работата ми като обществен посредник мога само да препоръчвам. Но поради факта, че предстои регламентирането на задълженията на омбудсмана със закон и създаването на такава длъжност във всички по-големи градове на страната, останалите институции се съобразяват с моето мнение. Съдът решава индивидуалните спорове. За разлика от него, ако омбудсманът успее да разреши конфликта на един човек с дадена администрация, в бъдеще този проблем повече няма да се появява пред други хора, защото е решен на експертно институционално равнище. Можете ли да дадете конкретен пример?- Да, предстои да отпаднат част от документите, необходими при жилищно настаняване. Лично настоявах за това в доклад пред кмета Стефан Софиянски. В него препоръчах да бъде прекратена порочната практика да се изисква издаването на документи за данни, които служителите на Столична община и районните администрации могат да вземат от регистъра за гражданското състояние. Увериха ме, че този въпрос ще бъде решен съвсем скоро. В някои районни администрации дори вече не изискват излишните документи.Излиза, че имате доста сериозни правомощия?- Мога да настоявам за отмяната на някои порядки, които администраторите си позволяват да въвеждат на собствена глава.На собствена глава ли?- Комисиите по жилищно настаняване например имат практика да съобщават своите решения при лично явяване на заинтересованите лица, и то само в приемното време на отдел Общинска собственост и жилищно настаняване в районните администрации. Не са малко и случаите, когато решението изобщо не се предоставя под разнообразни претексти, като най-често причината е, че някой не си е дал труд да го напише. В резултат на размотаването гражданите пропускат срока за обжалване - право, което им гарантира Законът за административното производство. Оказва се също така, че чиновниците изискват от хората различен брой документи за едно и също нещо, да речем - за жилищното картотекиране. Броят на бумагите обаче никъде не пада под десет. А на някои места дори достига до шестнадесет, като повечето от тях въобще не се изискват от Правилника за приложение на Закона за общинската собственост. Набавянето им струва пропиляно време и пари на хората, но администраторите не ги е грижа. Освен това изискването на толкова много бумаги е предпоставка за нерегламентирани отношения между заинтересовани и служители. Неприемливо е да се изискват от гражданите удостоверения и документи за факти и обстоятелства, които могат да бъдат проверени по служебен път, тъй като информацията за тях се съхранява в самата администрация. По силата на Закона за гражданската регистрация всички лични данни са обект на събиране и съхранение от служба ЕСГРАОН. Администрацията разполага служебно с база данни за гражданското състояние на всички лица - актове за раждане и смърт, удостоверения за наследници, за сключен граждански брак, бракоразводни решения, копия от личните карти на членовете на семействата и други. До тях има достъп всеки оторизиран служител в дадения район. Вместо това, за да си спестят собствените усилия, чиновниците късат нервите на хората и ги препращат към СДВР за издаване на удостоверение за адресна регистрация през последните пет години и към други ведомства за набавяне на данни, които на практика са в компютрите им...От какво най-много се оплакват софиянци?- Най-голям е делът, 25 на сто, на жалбите и сигналите, свързани с жилищната политика на общината. Следват ги тези за незаконното строителство - 17 процента. Други 10 на сто са свързани с процедури по частични изменения на подробни устройствени планове. Ясно ли е колко са незаконните строежи в София към края на 2002 година?- Не. Изключително трудно е да се установят, защото не срещу всички има подадени сигнали и жалби. Всъщност няма ефективна система за засичане на подобни кражби, освен ако някой не се усъмни по изсечени дървета или, да кажем, приватизирана част от детска площадка. Незаконното строителство в София е два вида. Някои извършват преустройства и промени в предназначението на жилищата и партерните етажи в сгради с режим на етажна собственост, а други пък строят големи, самостоятелни обекти. И в двата случая конфликтите са провокирани от начина, по който се връчват съобщенията с разрешението или отказа за строеж, издавани от главния архитект на съответната районна администрация. Документите се бавят и често се изпращат на погрешни адреси, защото чиновниците не обновяват редовно архивите си. Затова препоръчах на кмета Софиянски да разпореди по райони да се създадат регистри с данните на упълномощените лица в кооперациите с обща етажна собственост, за да се знае във всеки един момент на кого да бъдат връчени съобщенията. Още по-голям е проблемът с незаконното строителство на големи обекти. С всеки изминал ден той се изостря все повече. Това явление ще продължи, докато законодателят предвижда възможността незаконно вдигнатите сгради да бъдат узаконявани впоследствие чрез глоби. От друга страна, изключително тромавият режим и бавенето при издаването на разрешенията за строеж направо предизвикват хората да строят незаконно, а след това да уреждат документите си с плащане на санкции. Предприемаческата инициатива е предприемаческа именно защото не търпи изчакване, а развива бизнес в най-печелившия момент. Предприемачи ми доверяват, че е много по-лесно и изгодно в България първо да завършиш градежа, а после да го узакониш с глоба и един-два допълнителни документа. По този начин се избягва голямото размотаване по комисии, на опашки пред гишета и опасността от нерегламентирани финансови взаимоотношения между строител и чиновници. Ако трябва да се съберат всички документи преди първата копка, започването на един строеж може да се забави и цяла година. Не са малко, както разбрах, и жалбите от качеството на услугите, които предоставят Софийска вода АД и Топлофикация ЕАД. Успявате ли да помогнете на софиянци в спора им с монополистите?- За съжаление, в качеството си на омбудсман, не мога да им помогна. Правилникът за дейността на обществения посредник, приет от Столичния общински съвет преди година, не ми позволява да се намесвам в дейността на търговските дружества, каквито са Софийска вода и Топлофикация. Никой и с нищо обаче не ми забранява да консултирам гражданите и да ги насочвам към подходящата инстанция, включително и за решаване на спорове в съда. През последните десетина дни зачестиха оплакванията от сметките на Топлофикация и начина, по който са отчитани параметрите на консумираните от хората услуги за отопление. Очакванията на столичани са да се създаде общински орган или независима организация, упълномощени да посредничат при разрешаването на конфликтите с общинските дружества, предоставящи обществени услуги. Поставя се и въпросът за засилване на контрола върху дейността на общинските търговски дружества, особено на тези с монополно положение на пазара, като например Софийска вода АД, към което оплакванията не спират. Непрекъснато се оспорват и сметките, и начинът на замерване на изразходваната вода. Жители на Банкя, кв. Драгалевци и Ботунец пък непрекъснато питат кога ще им бъде прокарана канализация. Кои са другите територии, където не може да се намесвате?- Не мога да се намесвам и във вътрешнокадровата политика на общинските фирми и в приватизационни сделки. Но и в този случай нищо не ми пречи да консултирам хората как да защитят интересите си чрез правото, което им дават законите. Това вече се е случвало и сме печелили дела.Вслушват ли се служителите в Столичната община в препоръките ви?- В България, както във всички останали страни по света, общественият посредник може само да препоръчва и посредничи при неуредени въпроси и възникнали спорове. Единствено в Уганда и в Шри Ланка омбудсманът има право да налага и санкции. Засега столичната администрация не ми създава проблеми. Прекалено самонадеяно ще е, ако кажа, че за десет месеца тя е станала по-коректна, по-ефективна и по-прозрачна към гражданите. Засега само са направени стъпки в тази насока. В същото време никой не е си е позволил да ми затвори вратата и да не изслуша аргументите ми. В разговорите си със служители винаги говоря на експертно ниво, стъпвайки върху законовата основа, при това без да създавам предпоставки за фамилиарничене. Убедих се, че такъв начин на поведение е най-ефикасен. Има проблеми, като този със строежите върху зелени площи или с бездомните кучета, които не могат да бъдат решени на парче. Те изискват стратегическо решение и дългосрочно планиране. Като недостатък на администрацията отчитам, че при промени, засягащи по-голяма група от хора, тя все още не се допитва до заинтересованите предварително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във