Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЧЕЗ ще обучава и наема безработни по европейска програма

ЧЕЗ започна реализацията на проект за разкриване на нови работни места и професионално обучение. На пресконференция днес бе съобщено, че ще наеме 14 безработни лица в София, Враца и Монтана за срок от 12 месеца. Компанията предлага обучение по специалността Електромонтьор 

От обучението могат да се възползват безработни младежи до 29 години, продължително безработни, както и безработни лица над 54 години, безработни лица без професия, без квалификация, с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, както и неактивни лица желаещи да работят.

"За нас е важно да дадем възможност на хора със затруднения, които по една или друга причина не са развили уменията си, да станат конкурентноспособни. Също така през последните години става все по-трудно на пазара на труда да се намерят подготвени кадри - обучени и технически квалифицирани. Програма Развитие на човешките ресурси ни дава много добра възможност да подберем хора, които искат да усвоят една много полезна професия, но досега не са имали шанс, и да ги обучим. ", обясни Евгения Накова, директор Човешки ресурси на ЧЕЗ България. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 526 лева, от които 85% европейско финансиране и 15 % национално съфинансиране. Общата сума на допустимите разходи по проекта е 183 158 лева. 

От компанията заявиха, че половината от назначените лица ще останат на работа и след изтичане на срока по проекта. За останалите също има такава възможност, ако покажат качества. 

През септември ЧЕЗ обяви, че е увеличил двойно паралелките, които подкрепя с дуална форма на обучение по професията Електротехник в рамките на проекта ДОМИНО на Швейцарското правителство. През миналата година подкрепи дуалното обучение по електротехника - с една професионална паралелка в София и с друга в Плевен. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във