Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧЕТИРИ ОФЕРТИ ЗА РЕЧНОТО ПЛАВАНЕ

Четири компании подадоха предварителни оферти за приватизацията на 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване - Русе, до изтичането на срока на 25 април. Това са Каолин - Сеново, Химимпорт - София, Топливо - София, и Булком Лимитид - Лимасол, Кипър. Конкурсът за мажоритарния пакет на БРП е двустепенен, което означава, че кандидатите ще минат през още една цедка преди подаването на окончателните оферти. Предстои необвързващите им предложения да бъдат разгледани от Агенцията за приватизация, която ще определи кои да участват в заключителния етап. Офертите ще бъдат оценявани по три критерия - цена, инвестиции и заетост, като с най-голяма тежест е цената - 70 точки (другите два критерия носят по 15 точки). Допуснатите до втория етап ще трябва да представят и петгодишна бизнеспрограма, включваща разчети за трудова заетост и инвестиции. От тях се очаква да докажат произхода на средствата, с които ще закупят мажоритарния пакет и ще направят вложенията си. Съгласно стратегията за приватизация на параходството, одобрена от Народното събрание на 1 март, купувачът трябва да задели 10% от предвидените в бизнес плана инвестиции като ефективна банкова гаранция, а също и да блокира част от придобитите акции като особен залог. Чрез него бъдещият собственик ще гарантира изпълнението на поетите ангажименти, сред които да не намалява участието си в дружеството под 51% за срок от три години, да запази предмета му на дейност, както и да не променя българския флаг на корабите за период от пет години. Точният брой на акциите, върху които ще се учреди залогът, ще бъде изяснен в приватизационния договор. Параходство БРП е приключило миналата година с печалба от 324 хил. лева. Брутните му приходи възлизат на 25.1 млн. лв., като основният дял (17.2 млн. лв.) идва от превозната дейност. Най-често превозваните товари са били въглища, кокс, метали и руда (89.7 процента). Компанията притежава 17 линейни кораба, 2 маневрени, 3 спомагателни, един пътнически кораб и една фериботна платформа. Тонажът включва и 112 шлепа и 10 наливни несамоходни съда.Договорени са рокади в собствеността на Булярд, съдружник на Параходство Български морски флот в Булярд Корабостроителна индустрия - собственик на активите на Варненска корабостроителница. На 22 април Кораборемонтен завод Одесос се е договорил с Индустриален Холдинг България да му продаде 15% от участието си в Булярд. Така делът на холдинга достига 51.5 процента. Останалите акции от капитала са разпределени между Булком Лимитед (един от кандидатите за Параходство БРП) и Електромашинари Холдинг, собственост на Борислав Дионисиев. Параходство БМФ е приключило първото тримесечие на годината с печалба от 11.8 млн. лв. (с 3.5 млн. повече от същия период на 2004-а). Приходите от дейността на дружеството също са се увеличили - от 86.2 млн. на 89.6 млн. лева. Неразпределената му печалба за тримесечието е 63.5 млн. лв., а непокритата загуба - 28.6 млн. лева. Задълженията на БМФ са близо 50 млн. лв., а вземанията му - 34.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във