Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧЕТИРИ МИЛИАРДА - ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА

Около 3-4 млрд. лв. трябва да се инвестират в седемте електроразпределителни дружества, за да бъдат приведени в нормални технически параметри, съобщи на семинар в Хисар заместник-председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Игнат Томанов. Според него обаче това не може да стане изведнъж, тъй като няма начин да не се отрази на крайните цени на тока. Преди две седмици представител на чешката CEZ (собственик на ЕРП София, София-област и Плевен) заяви, че фирмата е готова да увеличи годишните суми за модернизация до около 150 млн. лева.Дали това ще предизвика ново увеличение на цените на тока ще стане ясно след 1 октомври. До 1 май новите собственици на българските ЕРП (чешката компания CEZ, немската E-ОN и австрийската EVN) ще трябва да публикуват ценовите си предложения в централен и местен всекидневник, след което проектът за новите тарифи ще бъде внесен за разглеждане в ДКЕВР. Предложенията ще бъдат обсъдени от регулаторния орган и подложени на публична дискусия. Според замаместник-министъра на енергетиката Ангел Минев, в сключените приватизационни договори няма клаузи, които да влизат в конфликт с функциите на комисията.Досега в страната са били подменени два от общо четирите милиона електромера, каза още Минев. През тях преминава около 70% от електроенергията, консумирана от битовите клиенти. Останалите близо 1 милион електромера са т.нар. нулеви партиди. Това са уреди, монтирани във вилни и крайградски зони, които почти не се използват. Възможно е част от тях да бъдат сменени с многотарифни електромери след пълната либерализация на пазара на пазара през 2007 година. Тогава и битовите потребители ще могат да избират доставчика си на електроенергия. Директни договори сега се сключват само между промишлени предприятия с консумация над 40 гигаватчаса (т.нар. привилегировани потребители) и производствените централи, които имат определена квота от ДКЕВР да търгуват на свободния пазар. От това лято всички промишлени потребители с консумация над 20 гигаватчаса ще могат да купуват направо от производителите. Но реалностите досега показват, че либерализацията на пазара напредва доста трудно. Квота за свободна продажба имат ТЕЦ Варна, Марица-изток 2, Бобов дол, Марица 3-Димитровград и АЕЦ Козлодуй. Производителите все още отказват да слязат под цената, по която Националната електрическа компания изкупува тока от тях. Но с разширяването на пазара те ще осъзнаят, че им е по-изгодно да намалят цените си и да продадат по-големи количества, вместо да запазят досегашните, заяви Игнат Томанов. Засега единствено частната ТЕЦ Марица 3-Димитровград, собственост на Христо Ковачки, е поискала да бъде увеличена квотата, с която участва на свободния пазар. В момента ВЕЦ също нямат интерес да участват в балансиращия пазар на енергия, тъй като имат гарантиран пазар за електроенергията си, изкупувана от НЕК на преференциални цени. Стана ясно още, че НЕК ще предложи на ДКЕВР някои промени в правилата за търговия на свободния пазар. Целта ще е да се следи за коректното поведение на купувачите и дали те не заявяват нарочно по-големи количества, отколкото са им необходими. Ако някой системно нарушава това условие и причината не е техническа, той ще бъде изключван от пазара, предлага шефът на управление Електроенергиен търговски оператор в НЕК Пламен Попов. Сега на пазара участват девет компании и наскоро лицензираният за търговец на електроенергия ЕФТ България. Още две компании проучват възможността да получат лиценз за търговия с ток.

Facebook logo
Бъдете с нас и във