Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧЕТИРИ КОМПАНИИ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА БРП

Четири фирми вероятно ще подадат предварителни оферти на 25 април за закупуване на 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване. Химимпорт АД, Топливо АД, Каолин АД - Сеново, и кипърската компания Булком Лимитед закупиха в края на седмицата (15 април) информационни меморандуми за дружеството, след като Агенцията за приватизация ги допусна до следващия етап на конкурса. От по-нататъшно участие в надпреварата бе лишена унгарската фирма Маспед (Masped Rt). Представители на раздържавителното ведомство обясниха, че тя не е доказала пред него, че отговаря на изискванията за финансов инвеститор. На тях обаче отговаря Химимпорт. Според конкурсните условия до сделката имат достъп компании, в които мажоритарният пакет е собственост на дружества, управляващи финансови активи и притежаващи дялови участия на стойност над 50 млн. евро през последната година.Каолин и Топливо влизат в по-нататъшната надпревара, защото покриват друго от изискванията за стратегически инвеститор, а именно - обработили са товари с обем над 2 млн. т за последните три финансови години. Булком лимитед пък отговаря не само на това условие, а изпълнява и алтернативното изискване - приходи от транспортни и логистични услуги на обща стойност над 30 млн. евро за същия период. В конкурса могат да участват само юридически лица, регистрирани в България или в страна от Европейския съюз. Офшорни дружества не се допускат. Съвсем очаквано и логично в надпреварата се включва фирма, близка до собственика на останалите акции от Параходство БРП. Каолин АД - Сеново, е под контрола на Алфа Финанс Холдинг, който през май миналата година купи 30% от русенското дружество. Един от собствениците на холдинга е издателят на вестниците Капитал и Дневник Иво Прокопиев. Каолин АД произвежда строителни материали и притежава най-голямото каолиново находище на Балканския полуостров. Другият кандидат - Химимпорт АД, има участия в над 50 дружества. Между тях се открояват Хемус Ер, ЦКБ Груп Асет Мениджмънт, Проучване на добив на нефт и газ, Камбана - Полски Тръмбеш, и Слънчеви лъчи България - Провадия. ЦКБ Груп Асет мениджмънт пък контролира Централна кооперативна банка, ЗАД Армеец, ПОАД ЦКБ Сила. Топливо АД работи на пазара на течни горива, строителни и отоплителни материали. То държи 200 бази и складове, сто пункта за продажба на течни горива и 108 магазина. Печалбата му за миналата година е 706 хил. лева. Топливо е едно от основните дружества в портфейла на Синергон Холдинг. Кипърската компания Булком лимитед пък е акционер в дружеството Булярд. То притежава 75% от Булярд корабостроителна индустрия АД, което управлява активи на бившата Варненска корабостроителница. Останалите 25% от Булярд корабостроителна индустрия са в ръцете на Параходство Български морски флот. Освен изброените дотук фирми конкурсна документация бяха купили британската Екуест ЕАД, Първа финансова брокерска къща ООД,Интершипинг ЕООД - Русе, Дунавско речно плаване АД - София, норвежката фирма Пи Ди Грам и Къмпани (PD GramCo.AS), австрийската Греест Панта Рей (Greest-Panta Rhei) и унгарската Маспед Рейл (Masped Rail Kft).Предварителните оферти за контролния пакет от Параходство БРП ще се оценяват по три критерия - цена, инвестиции и заетост. Предложената цена за пакета ще е с най-голяма тежест в оценката на офертата - 70 точки, другите два критерия носят по 15 точки. Допуснатите до втория етап кандидат-купувачи ще трябва да представят обвързваща оферта с цена и петгодишна бизнеспрограма, която да съдържа разчети за трудова заетост и инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във