Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧЕШКА ПОИЩЬОВНА СЕ ОТКАЗВА ОТ ДЗИ?

Чешка Поищьовна, която кандидатства за приватизиращите се активи на ДЗИ, се отказва от наддаването, съобщи за БАНКЕРЪ информиран източник от застрахователните среди през седмицата. Мотивите за оттеглянето на компанията от състезанието все още не са оповестени официално. Според неофициалната информация, чехите преценили, че ДЗИ не отговаря на мащаба на дейността им.Така във финалната надпревара остават РОСЕКСИМБАНК в консорциум с Интерамерикан и Алианц, който кандидатства за държавния застраховател чрез ЗАД Енергия(42.5 на сто от капитала на дружеството е собственост на ЗПАД Алианц-България, още 42.5% притежава НЕК. Останалите 15% на сто се разпределят между 8 частни мини). По повод на това разпределение на капитала бяха изказани съмнения дали на предстоящото общо събрание на Енергия (то бе отложено за 24 юни), в чийто дневен ред основна точка е увеличение на капитала, съотношението на дяловете няма да се промени по такъв начин, че държавния дял в енергийния застраховател да стане по-голям от този на частните акционери (според приватизационния закон - над 50% от капитала). Според информация от източници вътре в дружеството, ако по някаква причина събранието не се отложи отново, в увеличението на капитала му ще участва само ЗПАД Алианц България. Така че поне за момента пречки за участието на Енергия в приватизацията ДЗИ няма, защото частния капитал в дружеството е по-голям от дела на държавата. Основание да се заговори за оттеглянето на чехите дал и фактът, че те са се отказали от част от времето за проучване на държавния застраховател в полза на структурите на Алианц. Според условията на Агенцията за приватизация, във втория кръг от конкурса за ДЗИ потенциалните кандидати разполагаха с девет дни, за да проучват състоянието на компанията. Чехите се запознали съвсем повърхностно с икономическите показатели на ДЗИ, след което предоставили останалото време на конкурента си Алианц-България.Чешка Поищьовна е аналог на ДЗИ в страната си. Компанията беше един от най-сериозните кандидати за института. Тя има в структурата си пет дъщерни застрахователни дружества, една банка, една лизингова и една инвестиционна компания. Останалите двама кандидат-купувачи трябва да приключат с проучването на ДЗИ до края на следващата седмица. Те оценяват дружеството най-вече от гледна точка на премиен приход, на пазарен дял, на ефективност на клоновата мрежа и брой на заетия персонал.Оферти за покупката на ДЗИ ще се приемат от Агенцията за приватизация до 1 юли. Вторият, последен кръг от конкурса за държавния застраховател, започна на 29 май. След изтичането на крайния срок експертите от ведомството на Апостол Апостолов в продължение на един месец ще проучват направените оферти и ще избират новия собственик. Най-голямата тежест при подбора ще има предложената цена. По неофициална информация Агенцията за приватизация ще поиска от бъдещия собственик между 30 и 35 млн. долара за 80 на сто от капитала на държавния застраховател. Офертите ще се оценяват и по предложената бизнеспрограма, по обема на предвидените инвестиции и по брой на персонала. Както в. БАНКЕРЪ писа, новият собственик на ДЗИ трябва да стане ясен до 1 август.Премийният приход за ДЗИ-Общо застраховане към края на април е около 19 млн. лв. За първите три месеца на годината той беше 14.24 млн. лв., което е с около 400 000 лв. по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във