Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Частните куриери продължават да оглозгват "Български пощи"

За разлика от "Български пощи", останалите оператори са гъвкави и бързо се ориентират към новите пазарни възможности, предоставяни от новите технологии.

Пазарът на пощенски услуги е динамичен и растящ. И е доста разнообразен откъм участници. Към края на миналата година общият брой на пощенските оператори е нараснал до 184, съдейки по регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Това пък подхранва оптимистичните очаквания за развитието на този бизнес. Електронната търговията също дава своя принос в тази насока. Безспорно дигитално ориентираните потребители ще са основните им клиенти, които очакват необходимата им услуга, без да губят време. Първото полугодие, в което преживяхме пандемията от коронавирус, потвърждава тези прогнози напълно. Затворени вкъщи и с ограничени контакти, много българи се обърнаха към електронната търговия за доствка на храна и на други стоки. Много фирми също бяха принудени да обърнат повече внимание на този канал за връзка с клиентите си. Всичко това пък даде много силен тласък в дейността на куриерските фирми. 

Обемът на пазара, измерен чрез показателя "приходи от предоставяне на пощенски услуги", нараства ежегодно. През миналата година общият размер на

приходите от пощенски услуги възлиза на 564 млн. лв.,

което представлява ръст от 21% спрямо 2018-а. А спрямо 2017-а увеличението е с една трета. 

Паричните постъпления от услугите в сегмента "универсална пощенска услуга" (УПУ) през миналата година намаляват и са за 87 млн. лева. В другия сегмент "неуниверсални пощенски услуги" обаче има  значително увеличение на приходите от 32% и техния размер достига 477 млн. лева. По данни на лицензираните оператори, извършващи услуги от обхвата на УПУ, причината за спада се дължи на наблюдавана промяна в нагласите на потребителите, които през изминалата година са използвали повече куриерските услуги за сметка на традиционните пощенски услуги. Също така през 2019-а по-голямата част от пратките, генерирани от електронна търговия, са доставяни, като куриерски услуги

Пазарни дялове

Важно е да се отбележи фактът, че продължава тенденцията за намаляване на пазарния дял на "Български пощи", като вече е достигнал скромните 10% от общия пазар, изчислен на база приходи от всички пощенски услуги. И това не е неочаквано. Дружеството запазва размера на паричните си постъпления в абсолютна стойност през миналата година спрямо 2018-а, но предвид изпреварващия ръст на приходите на останалите оператори, то продължава да губи пазарната си позиция. Най-осезаема е загубата при услугите, предоставяни в условията на засилена конкуренция - тези от сегмента на "неуниверсалната пощенска услуга", където през последните години делът на дружеството е под 3 на сто. Но в този сегмент то никога не е било силно. А на практика през 2017-а за първи път "Български пощи" отстъпи лидерството в най-важния си пазар - на универсалните пощенски услуги. Това се случи  заради конкурентния натиск на всички останали оператори.

В тази ситуация преструктурирането е повече от наложително. Мрежата на държавната фирма не е пипана от началото на либерализирането на този пазар. Притежаването на много сгради с доста висока стойност е свързано и с огромни разходи за поддръжката им. Вярно е, че трябва да се има в предвид и факта, че пощите имат и социална функция, особено по отношение на малките населени места и ползването на услуги там. От друга страна, "предоставянето на универсална пощенска услуга не предполага задължително наличието на стационарна пощенска станция", отбелязват в анализа си от регулатора. При една оптимизация на дейността държавната фирма може да използва алтернативни форми на обслужване като мобилна пощенска станция, пощенски агентства, изнесени гишета, каквато  практика имат  нейните конкуренти.

Съперниците  на "Български пощи" развиват успешно бизнеса си из цялата страна  въпреки по-малкото офиси и служители. Иновациите също помагат на частните куриери. Например  за мениджърите на "Спиди" бъдещето на градския превоз на хора и товари е свързано с увеличаването на електромобилите - както заради чувствително по-ниските разходи, така и с оглед на  опазване на околната среда. 

"Български пощи" и двата му основни конкуренти на пазара - "Еконт Експрес" ЕООД (32.5% дял) и "Спиди" АД (24.1% дял), формират общо 2/3 пощенския пазар на територията на страната през последните три години. Останалата една трета от баницата е за всички други играчи.

Разрастването на електронната търговия 

стимулира прилагането на различни бизнес решения от страна на пощенските оператори. Използването на дигиталните технологии при доставката на пощенски колети е продиктувано от мобилността на потребителите, които искат по-ниски цени, по-голямо удобство при закупуване на стоки, безпроблемно получаване и връщане на стоки. 

С бума на електронната търговия се наблюдава промяна и в профила на клиентите. Услугите, които са предназначени от бизнеса към индивидуални потребители (business to consumer, B2С), придобиват все по-голяма тежест за сметка на тези, които се предоставят на бизнеса и са насочени към други бизнес потребители (business to business, В2В). Конкуренцията в този пазарен сегмент за поредна година се характеризира като слаба с високо ниво на концентрация, най-вече заради присъствието на "Еконт Експрес" и "Български пощи".

Възможности за доставка 

Решенията, които се предприемат по това направление се свеждат до динамична оптимизация на маршрутите, по-голяма бързина и гъвкавост на доставките. Основните проблеми са, че доставката "до вратата на клиента" е най-скъпият елемент от веригата за доставка. Значително по-рентабилно за пощенските оператори е транспортирането на колетните пратки до "точка за достъп" на съответното дружество. От друга страна, потребителите искат да имат по-голям контрол върху целия процес на доставка, което включва проследяване в реално време, възможност за пренасочване, а понякога и доставка в същия ден.

Друго решение в тази насока са т.нар. "автоматични пощенски станции" или "пощенски шкафове", които позволяват достъп на потребителите до пратките им 24 часа/ 7 дни в седмицата, като те имат възможност както да изпращат, така и да получават пратки. На територията на нашата страна само две компании предлагат услуги чрез автоматични пощенски станции - "Спиди" АД, и "Еконт Експрес" ЕООД.

В конкурентна среда на работа пощенските оператори трябва да се съсредоточат върху получателя, като вземат предвид три фактора: контрол на доставката, гъвкави решения за точки за достъп и срок на доставка.

 


Тенденции и перспективи


Очертават се някои водещи тенденции и перспективи в развитието та пощенския пазар в едногодишен период:

-намаляване на пазарния дял на "Български пощи";

-нарастване на броя на участниците на пощенския пазар;

-нарастване на сегмента на куриерските услуги;

-ръст на приходите от пратки, генериран от електронната търговия;

-засилване ролятата на пощенските оператори в условията на извънредна ситуация;

-увеличаване на инвестициите за свързване на пощенските оператори с електронните търговци;

-намаляване на приходите в сегмента "универсална пощенска услуга" и ръст на приходите от пощенски парични преводи. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във