Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Частният капитал е важна част от зеления преход

Финансовите институции имат важна роля в реализирането на зеления преход. Те все по-усилено работят към включване в портфолиото си на атрактивни продукти за подкрепа на енергийната ефективност. "Българска банка за развитие", например, вижда приноса на малките и средни предприятия за устойчив зелен растеж и ще финансира техни проекти. Фонд ФЛАГ също разработва инструмент, насочен изцяло за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, преход към чиста енергия и предоставяне на иновативни финансови модели.

Това са някои от изводите след форума „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, организиран от Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект".  В организацията на събитието са участвали от Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово.

На европейско равнище освен за минимален европейски стандарт за сградно обновяване, вече се говори за нулево енергийни сгради като задължително условие за строителство след 2030 г., казва Драгомир Цанев, изпълнителен директор на „ЕнЕфект“. Най-големите банки вече са заинтересувани от развитието на разнообразни продукти в подкрепа на енергийната ефективност.

Но необходимите инвестиции многократно надвишават възможностите и на бюджета, и на европейските средства. Затова

е важно привличането на частния капитал,

което може да стане само на пазарен принцип, обяснява изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев. Според него трябва да се реализира преход от високогрантови схеми към пазарна реализация на такива проекти. Затова ролята на банковите институции е изключително важна.

Времето на грантовете отминава, нужно е съфинансиране с финансови инструменти, отбелязва и София Касидова от "Българска банка за развитие". Банката е направила проучване сред малките и средни фирми, които са водещият сектор в икономиката. Кредитната институция ще финансира проекти на такива предприятия, ще споделя риска на търговските банки като структурира такива инструменти. Малките и средни предприятия имат нужда от облекчения, от гаранционни механизми, които да разрешават затрудненията им в прилагането на политики за енергийна ефективност, обяснява Касидова. Тя  отбеляза, че почти 34% от средствата в Националния план за възстановяване  и устойчивост  ще бъдат насочени към нисковъглеродна икономика.

Според Надя Данкинова от фонд ФЛАГ в бъдеще все по-голяма роля ще имат механизми, които не са 100% грантове. В момента се работи по инструмент, който да е насочен изцяло за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, преход към чиста енергия и предоставяне на иновативни финансови модели.

Галя Василева от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ също представи разработен инструмент за финансиране на проекти за енергоспестяване като минималното участие на кредитополучателя е 10%, обемът на инвестицията – от 30 000 лв. до 3 млн. лв. за срок до 10 г. и при фиксирана лихва от 3,5 на сто. Нужно е проектът да внедрява стандартна технология като поне 50% от икономическите ползи да са доказуемо енергоспестяване.

Били са представени политиките и актуалните продукти на водещи търговски банки – УниКредит Булбанк, ОББ и ПроКредит Банк, сред които се открояват решения за зелени ипотеки, финансиране на МСП, инвестиции в зелена енергия и електромобилност, както и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни жилищни сгради.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във