Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧАСТНИЦИ ПОЕХА КОНТРОЛА НА ПОРТА В БАЛЧИК

Първият пример за публично - частно партньорство при управлението на българско морско пристанище вече е факт. В петък (26 май) влезе в сила концесията за пристанищния терминал в Балчик. Новият собственик е добричката фирма Порт - Балчик, която получи правото да стопанисва съоръженията през следващите 25 години. За този период компанията ще трябва да вложи поне 3.5 млн. лв. за развитието на терминала. Това е минималната сума за инвестиции, заложена в клаузите на споразумението. Само за първите две години Порт - Балчик ще трябва да инвестира над 1 млн. лева. Ако фирмата не изпълни условието в договора, тя ще бъде принудена да изплати на държавата неустойка от 10% върху договорената сума (около 100 хил. лева).
Еднократното концесионно възнаграждение, което ще влезе в бюджета, е 392 хил. лева. Твърдата годишна такса, която концесионерът ще плаща, е 144 500 евро и ще се преразглежда на всеки пет години в зависимост от ръста на потребителските цени.
Променливата такса, която трябва да плати Порт - Балчик на държавата ще е 13.42% от брутните приходите получени в резултат на извършване на пристанищни дейности. Другият вариант за нейното определяне е по коефициент в размер от 0.891 евро/тон, определен при минимален товарооборот от 199 600 тона. Държавата ще може да получи сумата, която е по-голяма.
Договорът за предоставянето на концесия на пристанищен терминал Балчик бе подписан на 14 декември 2005 г. Конкурсната процедура за определянето на концесионер започна на 24 юни 2005 година. Единственият конкурент на Порт - Балчик бе Химимпорт - Балчик ЕООД, гр. София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във