Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧАСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЩЕ КОНКУРИРАТ АДВ

Агенцията за държавни вземания (АДВ) вече няма да е монополист при принудителното събиране на публични държавни вземания. От 1 септември влезе в сила приетият през пролетта на тази година Закон за частните съдия-изпълнители и държавните органи ще могат да възлагат събирането на дългове към тях и на частници. От услугите на частните съдия-изпълнители имат право да се възползват и всички физически лица и фирми, разполагащи с издаден по съдебен ред изпълнителен лист или с друг документ, който представлява основание за начало на принудителни действия спрямо неизрядния длъжник.За подобна революционна промяна у нас се говореше отдавна, но тя стана възможна едва през тази година. Въвеждането на частни изпълнители, които да работят паралелно с държавните, бе подкрепено от ред браншови организации, както и от чуждестранните инвеститори.Разбира се, преди частните съдия-изпълнители да заработят на пълни обороти, ще мине още известно време. В преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила на 1 септември норматив е предвидено подзаконовите актове към него да се обнародват най-късно до половин година. Грижата за тяхната подготовка ще има екипът на правосъдния министър Георги Петканов. С една от наредбите ще се определи и редът, по който ще се провеждат конкурсите за придобиване на правоспособност като частен съдия изпълнител. От явяване в таза надпревара ще бъдат освободени сега действащите държавни изпълнители, които желаят да преминат на свободна практика. До края на 2005-а ще се проведе и учредителното събрание на т. нар. Камара на частните изпълнители. На него ще бъде избран петчленен съвет на директорите, чийто мандат ще е три години. Освен това бъдещите частни изпълнители ще гласуват и за свои представители в Дисциплинарната комисия, която ще следи за изпълнението на задълженията им. Частниците ще имат район, в който ще работят, като на 30 000 жители ще се пада по един изпълнител. Той ще има достъп до съдебните и административните служби, в това число и до данъчните, Националния осигурителен институт, Централния депозитар, КАТ и други. Изпълнителни действия ще могат да се извършват дори и в неработно време и в почивните дни. Единствено изключение ще е интервалът от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Министерският съвет предстои да одобри специална тарифа за таксите, които ще се заплащат при ползване на услугите на частните съдия-изпълнители. Засега е ясно, че те ще са няколко вида - авансови, обикновени (независещи от размера на вземането) пропорционални (според материалния интерес) и допълнителни ( за действия, извършвани в извънработно време и почивни дни). Ще има и субсидиарни плащания ( за събиране на издръжка на дете или трудов възнаграждение), като сумите за тях ще бъдат предвидени в бюджета на съдилищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във