Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Цените на суровините и енергията притискат производството на медицински изделия

Несигурната икономическа среда, характеризираща се с финансови проблеми и недостатъчно търсене, конкурентен внос, фирмена задлъжнялост, увеличени цени на основните суровини и материали са факторите, които са влияли върху дейността на „Момина крепост” АД - Велико Търново през тази година. Фирмата е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от медицински изделия за еднократна употреба.  Тя изнася продукция и в различни други страни.

Заедно с това мениджърите на предприятието отбелязват, че замразяването на доходите за продължителен период от време и непрекъснатото увеличаване на цените, са намалили и покупателната способност на хората.

Великотърновската фирма произвежда и продава изделия в две направления: медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина (основната дейност) и пластмасови изделия за промишлеността, селското стопанство и бита като спомагателна дейност.

Производството расте на годишна база и в двете направления. Продажбите също са повече, което преобръща и финансовия резултат на фирмата. От загуба през деветте месеца на миналата година, сега в края на септември дружеството е на печалба в размер на 234 хил. лева.

Предприятието е изложено на ценови риск от нарастването на доставните цени на суровините и материалите, както и енергийните и водни ресурси, което оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията на „Момина крепост“. Предприятието реагира с оптимизиране на производствените разходи и търсенето на алтернативни доставчици.

Дефицитът на специалисти и инженерен персонал продължават да оказват влияние върху „Момина крепост“.

Към края на септември "Медицински консумативи“ ООД – София е най-големият акционер и контролира 57.44% от капитала след като изкупи част от дела на "Софарма“ АД. В момента софийската фармацевтична фирма притежава 37.46 процента. Други фирми притежават 0.01%, а индивидуални инвеститори - 5.09% от книжата с право на глас.

„Момина крепост“ е дъщерно дружество на „Софарма“, като е сключено споразумение за обща политика при управлението на предприятието във Велико Търново с „Медицински консумативи“.

Нито един от членовете на съвета на директорите на „Момина крепост“ АД не притежават акции от дружеството, което управлява.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във