Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Цената на рентата при нивите достигна 55 лв./дка

През миналата година средната цена за наем/аренда* на един декар ниви достига 55 лв., което при това е с 20.5% повече спрямо 2020-а. Постоянно затревени площи могат да се ползват при 25 лв., което пък е с 19.4% повишение.

Собствениците на земеделски земи могат да са доволни през миналата година. Цената, която са получили за наем/аренда на един декар ниви, се увеличава и в шестте района у нас. Най-видимо това е в Североизточния район - с 51.3 на сто.

В Северозападния и Северния централен район повишението е с 10.1%, в Югоизточния район – с 16.4%, в Югозападния район - с 6.1%, и в Южния централен район - с 8.4 на сто.

През миналата година най-висока е била средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 82 лв. и така е от 2014-а. Само през 2020-а в Северен централен район ползвателите на земи са платили по-висок наем. Най-ниска е била поризводителността и съответно арендата в Югозападния район – само 32 лева.

Под 50 лева са платили арендаторите за ползването на чужди земи и в трите района в Южна България, като тази тендеция е от 2014 г. насам.

 

*Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. В нея не се включват платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и други).

                                              

Facebook logo
Бъдете с нас и във