Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Цената на купуваната от „Адванс Терафонд“ земя скочи до 1868 лв./дка

И в края на летния активен земеделски сезон инвеститорите продължават да търгуват с обработваема земя.

През август  от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ са купили 1230 дка земеделски земи при средна цена 1868 лв./декар, като това е най-високата цена, плетена от началото на тази година.

През осмия месец дружеството със специална инвестиционна цел няма извършени продажби.

Дейността на дружеството е свързана с купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продажба на земеделски и урбанизирани земи в България.

В резултат на тези сделки, към края на август „Адванс Терафонд“ притежава портфейл от 186 726* дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии.

За обработката на тези ниви агрофондът е сключил договори за аренда/наем с 446 земеделски производители, които произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.

Очакваните приходи от най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната за стопанската 2021-2022 година са в общ размер на 6 020 191 лв., от които авансово са събрани 51.3 на сто.

За предходната земеделска 2020-2021 г. са влезли в касата на дружеството общо 90.2% от дължимите вземания, a за 2019-2020 г. – вече 98.6 на сто.

 

* Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook logo
Бъдете с нас и във