Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Цената на дървесината създава проблеми на преработвателите

Нетните приходи от продажби на предприятието за производство на фазер (дървесно-влакнести плочи или шперплат) "Фазерлес" АД - Силистра вървят надолу, като има спад от 22% на годишна база до 12.77 млн. лв. в края на миналата година, съобщават от фирмата. 

Основните причини за това са пандемичната обстановка във връзка с разпространението на Ковид-19 от средата на март у нас и на пазарите, на които продава предприятието, сериозните проблеми на всички пазари на фирмата и влошаване на конкурентната среда. А дървообработващата фирма "Фазерлес" АД изнася около 86% от продукцията си в страните от ЕС и извън тях. 

Оперативните разходи, особено тези за суровини и материали, външни услуги, за възнаграждения, са сериозно свити.  Това е причината за подобряване на финансовия резултат за миналата година, който е печалба от 40 хил. лева, при загуба от 81 хил. лева в края на 2019-а. 

Сериозното увеличение на цената на дървесината през изминалите години поради липсата на политика на държавата в този сектор е довело до срив в бранша, който продължава и през 2020-а, отбелязват мениджърите на фирмата. 

Сега "Фазерлес" АД работи само с една технологична линия. За подсигуряване на производството се е наложило назначаване на нови седем служители през миналата година, като общо те са били 208. 

Различни рисковете съпътстват дейността на дървообработващото предприятие. Икономическата ситуация в Европа и повечето други негови пазари е твърде непредвидима поради пандемията от коронавирус. Изключително силна е конкуренция на пазара и са непредвидими действията на фирмите от бранша. А непрекъснатото увеличение на цената на електроенергията, необходима за това производство, е друга голяма неизвестна.  

В тази връзка се разработват мерки за диверсификация на продажбите и увеличаване обема на производството, както и за обезпечаване на необходимото количество основна суровина. Основен акцент се поставя върху намаляване на технологичните разходи, за да се компенсират увеличените харчове за суровина и електроенергия.  

Търговски и други вземания от клиенти и доставчици по аванси леко са нараснали през миналата година, но пък фирмата е успяла да намали своите търговски и други задължения.  

Въпреки широкото приложение на изделията от фазер - мебели, опаковки за хранителната, металургичната, стъкларската и консервна и автомобилната  промишленост, в строителството, намаляването на поръчките свива и приходите на фирмите от бранша. 

Дружеството се контролира от "Фазеринвест" АД - Силистра, което притежава дял от 58.58% от капитала. Останалите акции с право на глас са собственост на други фирми и на 791 индивидуални инвеститори. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във