Банкеръ Daily

Министърът на транспорта Георги Тодоров специално за БАНКЕРЪ

Целта на екипа ми е яснота и прозрачност в изборния процес

Г-н Тодоров, в какво състояние заварихте транспортния бранш?

- Още първия ден от моя мандат като служебен министър заявих, че няма да допусна хаос или напрежение в областта на пътния, железопътния, въздушния или водния транспорт. Затова и предприех интензивни срещи с ръководителите на предприятията и дружествата в системата, за да бъде осигурено спокойното и нормално функциониране на транспортните системи и на бранша. За момента нямам притеснения, познавам системата отлично и поддържам личен контакт с всички.

Предложих прекратяване на процедурата за отдаване на концесия на летище Пловдив поради липса на кандидати и съм възложил изготвянето на ново задание за концесионни анализи. 

Поискахте ли вече да се направят ревизии на големите държавни транспортни дружества – Национална компания  „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), дружествата в „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, Летище Пловдив, Пристанище Варна, на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“? Ако отговорът е „Да“ – кога да очакваме резултатите от тях?

- Да, възложил съм финансови ревизии, текат и ежедневни проверки. Когато докладите бъдат готови, ще взема мерки, съобразно резултатите от заключенията. Към момента съм установил забавени с повече от година преписки в НКЖИ, разговарях с колегата си министър Комитова имам пълното ѝ съдействие, за да не се допусне загуба на европейски средства в резултат на това забавяне. Разпоредил съм на ръководството на дружеството да бъда информиран на дневна база за напредъка на проектите. Категорично няма да толерирам никакви закъснения или пропуски. Очаквам резултатите и от проверката, която тече в БДЖ. 

Подготвя ли се ревизия на проектите от транспортната инфраструктура, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост?

- В момента проектите от транспортната инфраструктура, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост се подобряват, съобразно изискванията на Европейската комисия. Три от предложенията по компонента „Транспортна свързаност“ са свързани с модернизацията и дигитализацията на железопътна инфраструктура и допринасят за декарбонизацията на транспортния сектор. Работим по отстраняване на забележките и подобряване на проектите, съгласно критериите и изискванията на Европейската комисия. Целта е проектите да са насочени към инвестиции в областта на зеления и цифровия преход и да се започне работа по изпълнението им най-късно през 2026 година.

В частта „Телекомуникации“, експертите на Европейската комисия оцениха положително проекта „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“. Към момента не се предвиждат промени в него, работим само по отстраняване на бележките от Комисията.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е от малкото, в което все още не са предприети смени на ръководствата на включените в състава му изпълнителни агенции и държавни дружества. Подготвяте ли такива кадрови рокади?

- Ако установя, че някой не си изпълнява задълженията, съобразно законите и добрите практики, ще се разделя с него веднага. Продължават срещите ми с директорите на дружествата и предприятията в системата и след тях ще взема решения, ако е необходимо. 

Вярно ли е, че се готви смяната на главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ инж. Христо Щерионов с бившия пилот Тодор Пенев?

- Както Ви казах, няма да търпя неизпълнение на служебни задължения. Ако Христо Щерионов не си изпълнява ангажиментите ще го сменя, за момента нямам причина да го правя. 

От средата на април Летище София се управлява от концесионера „Соф Кънект“. До „БАНКЕРЪ“ идват много информации от служители на аеропорта, че състоянието на полосата за излитане и кацане, на някои пътеки за рулиране и на двата пътнически терминала не е добро. Ще бъде ли разпоредено на "Гражданска въздухоплавателна администрация" да извърши проверка на състоянието на свързаната с безопасността на полетите летищна инфраструктура и да издаде предписания на концесионера за подобряването й? А също ще се търси ли отговорност от бившото държавно ръководство на „Летище София“ ЕАД за състоянието, в което е оставило летището до предаването му на концесионера?

Предстои ми среща с концесионера на летището. Ситуацията там е повече от ясна, има сключен договор с държавата, моите правомощия са да следя стриктно за спазването му, това и ще направя.

Състоянието на подвижния състав (локомотиви, пътнически вагони и мотриси) на „БДЖ – Пътнически превози“ е трагично и това е известно много отдавна. Доставените 10 нови локомотива „Сименс Смартрон“ подобриха условията на работа на част от машинистите в компанията, но не и на пътниците. Ще разберем ли от ръководството на холдинга и на пътническия жп превозвач защо бяха провалени обществените поръчки за доставка на 16 нови мотрисни влака, за доставката на 40 нови вагона и за наем на 5+5 локомотива?

- Тече проверка, очаквам резултатите от нея. След това ще коментирам.

Ще бъде ли назначена ревизия на сключения на 22 април от ръководството на БДЖ договор за ремонт на 15 пътнически вагона на стойност почти 1.8 млн. лева за всеки от тях, при положение, че се предлагат нови супермодерни вагони на стойност 1.3 млн. евро? Още повече, че в договора не е записано каква точно модернизация на вагоните трябва да се направи, което ще рече, че те може само да се пребоядисат за 1.8 млн. лева всеки от тях.

- Нека проверката приключи, не съм склонен да коментирам непотвърдена информация. Наредил съм проверка, имах поредица от срещи с ръководството на Холдинга, когато е готов докладът, тогава ще оповестя резултата. 

От години служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ алармират компетентните органи у нас, а също и Европейската комисия, както и посолствата в София на най-големите държави членки на ЕС (Германия, Франция, Нидерландия и пр.) за черния пазар на шофьорски книжки у нас. Ще се вземат ли мерки за решаването на този проблем?

- Към този момент в министерството не са получавани реални сигнали с конкретни данни за злоупотреби при изпитите на кандидатите за водачи. Последните случаи, с които съм запознат, са от преди няколко години, когато чрез фалшиви лични карти лица се явяваха на теоретични изпити от името на записани кандидати. Във връзка с тези притеснителни случаи, поисках от ръководството на ИА „Автомобилна администрация“ подробна информация с предприетите мерки за спиране на тези и подобни незаконни практики. Това което ми докладваха е, че има изградена връзка на информационната системата на ИА „Автомобилна администрация“ със системата на МВР. Това дава възможност за автоматична проверка на валидността на предоставения документ за самоличност, което на практика прави невъзможно явяването на друг кандидат. 

Това което предстои, съгласно последните промени на Наредба № 38 е въвеждането на предварително зададени маршрути за провеждане на практическия изпит. По този начин изпитващият няма да има възможност да избира за едни кандидати по-лесен маршрут. Трудността на изпита ще е еднаква за всички кандидати.

Другата новост, която предвиждаме е практическият изпит да се провежда до край независимо от допуснатите грешки от кандидата. Това среща и неодобрението на част от бранша, но мнението на експертите е, че при евентуално обжалване на резултата от страна на кандидата, може да се проследи целият изпит от специално назначена комисия, която да оцени кандидата и да предложи при необходимост промяна на резултата. Към момента когато изпитващият се намеси в управлението или прекрати изпита поради опасна грешка на кандидата, при последваща жалба, ако комисията установи некоректно оценяване на ситуацията, оценката не може да се промени, защото изпитът не е завършил до край. Тази мярка дава възможност за последващо оценяване на кандидата при необходимост.

Ясно е разписан редът как може да се обжалва оценката от изпита, като е предоставена възможност при необходимост да се извърши повторен изпит. До момента тази процедура не беше разписана и реално нямаше основание за промяна на оценката на кандидата, независимо дали е пуснат или скъсан неправомерно на практически изпит.

С промените се цели да бъдат ограничени субективните решения и фактори при практическите изпити, така че кандидатите за водачи да не бъдат умишлено притискани, подвеждани или стресирани преди и по време на изпита, което да стимулира нерегламентирани практики.

И не на последно място – кои са първостепенните задачи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, свързани с провеждането на предстоящите извънредни парламентарни избори?

- Знаете че основен приоритет на служебния кабинет е организацията и провеждането на честни и демократични избори. В тази посока планирам да осигурим максимална прозрачност на работата и дейностите извършвани от „Информационно обслужване“. Седмици преди предстоящите избори, целта на екипа ми е да има яснота и прозрачност за процеса на работа и по-конкретно процедурата на броене. Предстоят частични избори на 27 юни в няколко общини, те ще бъдат „генералната репетиция“ за провеждането на избори, съгласно новите правила на ЦИК. Очаквам екипът на „Информационно обслужване“ да изпълни задълженията си съвестно.


Въпросите зададе: Белчо Цанев

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във